Y. Nunokawa daktaro disertacijos “Čiurlionio meninės kalbos kontekstualumas: Rytų ir Vakarų kultūrų sąšaukos ir įtaka Čiurlionio kūrybai” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Yumiko Nunokawa, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Humanitariniai mokslai, menotyra – 03H

Mokslinis vadovas – prof. dr. Darius KUČINSKAS (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H).

Menotyros mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Dario MARTINELLI (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H)  – pirmininkas,
doc. dr. Rimantas Astrauskas (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, etnologija, 07H),
prof. dr. George Kennaway (Halo Universitetas, Jungtinė Karalystė, humanitariniai mokslai, menotyra, 03H).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Pagrindinis disertacijos tikslas – atskleisti ir iš naujo įvertinti tiek kanoninę Čiurlionio tyrimų tradiciją, tiek naujai atsiskleidusias Rytų ir Vakarų kultūrų sąšaukas bei sąsajas, turėjusias įtakos Čiurlionio kūrybai, ir visa tai pateikti XX a. pradžios Europos kultūros ir filosofinių idėjų kontekste. Disertaciją sudaro įvadas, šešios pagrindinės dalys, išvados ir literatūros sąrašas. Įvadinė disertacijos dalis skirta literatūros apžvalgai ir ankstesniems Čiurlionio kūrybos kontekstualumo tyrimams apibendrinti. Kiekviena iš šešių dalių pateikia naujus Čiurlionio kūrybinio palikimo ryšius ir kontekstus, susijusius su Europos kultūriniais centrais – Varšuva, Leipcigu, Vilniumi ir Sankt Peterburgu. Geografinės vietos buvo pasirinktos kaip geriausias būdas atskleisti įvairius Vakarų ir Rytų kultūros įtakos aspektus, formavusius Čiurlionio meninę kalbą. Išvadose apibendrinamas ankstesnėse dalyse atliktas tyrimas ir pateikiami galutiniai rezultatai.

4 rugsėjo d. 11:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!