D. Miklušio daktaro disertacijos „Transporto srautų charakterizavimas naudojant pasyvinius elektroninius jutiklius“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Donatas Miklušis, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001

Mokslinis vadovas: prof. dr. Vytautas Markevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)

Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Elena Jasiūnienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001) – pirmininkė
prof. dr. Vaidotas Barzdėnas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva, technologijos mokslai, informatikos inžinerija, T007)
prof. habil. dr. Arūnas Lukoševičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)
prof. dr. Michal Prauzek (Ostravos technikos universitetas, Čekija, technologijos mokslai, transporto inžinerija, T003)
doc. dr. Reimondas Šliteris (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas) ir internete: D. Miklušio disertacija (PDF)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas).

 

Anotacija: Miestų urbanizacijos lygio didėjimas lemia vis besiplečiančią kelių infrastruktūrą ir automobilių skaičiaus didėjimą. Siekiant kuo efektyviau panaudoti turimus resursus, būtinas transporto srautų stebėjimas realiu laiku, išmanus kelio ženklų valdymas ir kelių bei eismo modernizavimas. Išmaniųjų transporto srautų valdymo sistemų užduotis yra kuo tiksliau charakterizuoti transporto srautus, t. y. išmatuoti transporto srauto intensyvumą, eismo priemonių greitį ir atlikti jų klasifikavimą. Duomenų surinkimo sistemoms yra keliami trys pagrindiniai funkciniai reikalavimai: užfiksuoti transporto priemonių judėjimo kryptį, išmatuoti jų greitį, gabaritus ir priskirti transporto priemonių tipus. Pasyviniai elektroniniai jutikliai, tokie kaip magnetiniai AMR (ang. Anisotropic Magneto-Resistive), MEMS (angl. Micro Electro Mechanical Systems) akselerometrai, pjezoelektriniai polivinilideno fluorido (PVDF) jutikliai yra itin patrauklūs dėl savo unikalių pranašumų: mažo jautrumo oro ir apšviestumo sąlygoms, mažesnės intervencijos į kelio dangą juos instaliuojant, santykinai mažos įrengimo kainos, mažų matmenų ir sunaudojamos galios, suderinamumo su belaidžios komunikacijos siųstuvų koncepcija. Darbe įvertinta sudėtinės eismo stebėjimo stotelės sistema, sudarytos iš pasyvinių elektroninių jutiklių ir naujų duomenų apdorojimo algoritmų. Pasiūlyta nebūdingų magnetinių parašų atpažinimo metodika, kriterijai ir srautų informacijos išgavimo, naudojant tokius signalus, algoritmai. Disertacijoje pristatyta ir bendradarbiaujant su pramone, realizuota kombinuotų jutiklių transporto srautų charakterizavimo sistema, sudaryta iš 0,3 m atstumu įdiegtų AMR magnetinių, MEMS akselerometrų bei PVDF jutiklių. Testavimas realaus eismo sąlygomis parodė, kad pristatyti jutikliai tinka darbui Lietuvos žiemos ir vasaros oro sąlygomis ir yra suderinami su mažos galios bevieliais jutiklių tinklais.

20 gegužės d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio 73-402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!