„Daugiaagentinės ekspertinės investicinių sprendimų paramos sistemos kūrimas ir tyrimai“

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Andrius Jurgutis, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, informatikos inžinerija

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Rimvydas SIMUTIS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T).

Informatikos inžinerijos mokslo krypties taryba:

prof. dr. Robertas DAMAŠEVIČIUS (Kauno technologijos universitetas technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T) – pirmininkas,

prof. habil. dr. Feliksas IVANAUSKAS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P),

doc. dr. Arnas KAČENIAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T),

prof. habil. dr. Genadijus KULVIETIS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T),

doc. dr. Olga KURASOVA (Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T).

Oficialieji oponentai:

prof. dr. Adas GELŽINIS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T),

prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas RUTKAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Anotacija:

Tebevykstanti informacinių technologijų raida suteikia ne tik naujas galimybes, bet ir iškelia nemažai iššūkių investicijų valdymo srityje. Informacinės technologijos finansų rinkas padarė globaliomis ir dinamiškomis. Investuotojai, be portfelio formavimo ir valdymo sprendimų, tokioje aplinkoje susiduria su eile papildomų problemų, kaip informacijos valdymo, apdorojimo ir žinių išgavimo. Dažnu atveju aktualu gebėti investicinius sprendimus daryti realiu laiku. Vadinasi, investicijų valdymas tapo komplikuotu ir kompleksišku uždaviniu.
Darbo tikslas – skirtingos rizikos toleravimo investuotojams investavimo problemų sprendimų, investicinių sprendimų priėmimo proceso ir realaus laiko investicinių sprendimų priėmimo proceso palengvinimas pritaikant daugiaagentinę ekspertinę investicinių sprendimų paramos sistemą.
Darbe analizuoti ir pritaikyti problemų sprendimo metodai iš įvairių mokslo sričių atsižvelgiant labiau į praktinio taikymo aspektus ir autoriaus patirtį.
Disertacijos autorius sukūrė ir ištyrė ekspertų žiniomis, ir programiniais agentais realizuotą investicinių sprendimų paramos sistemą, kuri sugeba autonomiškai realiu laiku, prisiderindama prie įvairaus rizikos profilio investuotojų poreikių, pateikti investicines rekomendacijas bei padėti valdyti investicijų portfelį. Autorius sprendžia opiausias problemas iškilusias realizuojant tokią sistemą, kaip portfelio alokavimo, investuotojo tolerancijos rizikai įvertinimo, finansinių priemonių įvertinimo aspektų parinkimo ir suderinimo, daugiaagenčių sistemų sudarymo problematiką bei pateikia originalius pasiūlymus iškilusioms problemoms spręsti. Pasiekti praktiniai rezultatai rodo, kad tokia sistema perspektyvi.

30 spalio d., 2014 08:00

KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku