E. Gelbūdienės daktaro disertacijos „Moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, edukacinis įgalinimas inovacijomis“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Edita Gelbūdienė, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, edukologija – 07S

Mokslinė vadovė – prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Edukologijos mokslo krypties taryba:
prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S) – pirmininkė,
prof. dr. Eglė Butkevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S),  prof. dr. Velta Lubkina (Rezeknės aukštoji mokykla, Latvija, socialiniai mokslai, edukologija – 07S),
prof. dr. Romualdas Malinauskas (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S),
prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (Lietuvos edukologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Lietuvos edukologijos universiteto (Studentų g. 39, Vilnius), Šiaulių universiteto (Vytauto g. 84, Šiauliai) ir Lietuvos sporto universiteto (Sporto g. 6, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:

Disertacijos tikslas – atskleisti moterų, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, edukacinio įgalinimo inovacijoms esmę ir ypatumus. Disertacijos teorinėje dalyje analizuojami smurto artimoje aplinkoje teoriniai aspektai, esminės moters, kaip smurto artimoje aplinkoje aukos, charakteristikos, kurių pagrindu moteris, patyrusias smurtą artimoje aplinkoje (MPSAA), galima traktuoti kaip socialinės atskirties grupę. Išryškinamas inovacijų vaidmuo sprendžiant smurto artimoje aplinkoje problemą, atskleidžiama, kas tai yra inovacija moterims, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje. Išskiriami MPSAA įgalinančios edukacinės aplinkos parametrai bei edukacinio įgalinimo sąlygos, kurių pagrindu sudarytas MPSAA edukacinio įgalinimo inovacijoms teorinis modelis. Šiuo modeliu pagrįsta MPSAA edukacinio įgalinimo inovacijoms tyrimo metodologija. Empirinėje disertacijos dalyje pristatoma Valstybinių dokumentų analizė, kuri skirta atskleisti vieną iš pradinių MPSAA edukacinio įgalinimo sąlygų – legitimumą: ar apibrėžtos nuostatos sudaro sąlygas edukacinio įgalinimo procesui. Pateikiami iš dalies struktūruotų interviu su specializuototų pagalbos centrų darbuotojais ir moterimis, patyrusiomis smurtą artimoje aplinkoje, rezultatai. Gauti rezultatai diskutuojami kitų mokslo darbų kontekste, numatant MPSAA edukacinio įgalinimo inovacijoms gaires.

 

Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
udemy course download free
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku