E. Mickevičiūtės daktaro disertacijos „Veiklos žodynų ir veiklos taisyklių semantika grindžiamas veiklos procesų vaizdavimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Eglė Mickevičiūtė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rimantas BUTLERIS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T).

Informatikos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Robertas DAMAŠEVIČIUS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T) – pirmininkas,
prof. dr. Eduardas Bareiša (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T),
prof. dr. Romas Baronas (Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T),
doc. dr. Nikolaj Goranin (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T),
doc. dr.  Raimundas Matulevičius (Tartu universitetas, Estija, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto (Saulėtekio al. 14, Vilnius) bibliotekose.

Anotacija:

Informacinių sistemų kūrimas prasideda nuo veiklos procesų modeliavimo ir veiklos žodyno bei taisyklių identifikavimo. Norint turėti pilną ir išsamią veiklos procesų modelio specifikaciją, tikslinga taikyti kelis veiklos modeliavimo standartus, kuriuose nagrinėjami skirtingi veiklos aspektai ir kartu suteikiama galimybė bet kuriam veiklos dalyviui pasirinkti tokį veiklos proceso vaizdavimo būdą, kuris yra jam priimtiniausias. Pasirinktas priimtinesnis proceso vaizdavimo būdas gali paspartinti bei pagerinti komunikaciją tarp veiklos dalyvių, padėti jiems išvengti nesusikalbėjimų dėl neteisingų interpretacijų ar terminų vartojimo; ypač tais atvejais, kai modelis yra didelis ir dėl to sunkiai skaitomas. Darbe yra siekiama integruoti veiklos procesų ir veiklos taisyklių modeliavimo standartus išsamiai bei darniai veiklos procesų specifikacijai gauti. Sprendimas pagrįstas BPMN2 ir SBVR modeliavimo standartais išsiaiškinus, kad kompleksinis jų taikymas leidžia geriausiai perteikti realaus pasaulio objektus bei procesus. Dviejų modelių suderinamumui užtikrinti realizuota galimybė transformuoti grafinius BPMN2 veiklos procesų modelius į SBVR veiklos žodynus ir veiklos taisykles su galimybe susieti jų elementus vieno įrankio aplinkoje.

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku