Fotografijų paroda: „100 Nepriklausomos Lietuvos universitetui Kaune: įkūrimas ir veiklos pradžia“

Paroda

1922 m. vasario 16 d. įkurtas Lietuvos universitetas. Iškilmingas atidarymas įvyko Aukštųjų kursų salėje (dabar – Kauno technologijos universiteto Pirmieji rūmai, kuriuose įsikūręs Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas), dalyvaujant Steigiamojo Seimo pirmininkui, einančiam Lietuvos Respublikos prezidento pareigas, Aleksandrui Stulginskiui, ministrui pirmininkui Ernestui Galvanauskui, švietimo ministrui prof. Petrui Juodakiui ir kitiems valdžios atstovams.

Prezidentas A. Stulginskis Universiteto rektoriumi paskyrė prof. Joną Šimkų, Teologijos fakulteto dekanu – prof. dr. Joną Mačiulį (Maironį), Socialinių mokslų fakulteto dekanu – prof. Augustiną Voldemarą, Medicinos fakulteto dekanu – prof. dr. Petrą Avižonį, Gamtos ir matematikos fakulteto dekanu – prof. Zigmą Žemaitį bei Technikos fakulteto dekanu – prof. Praną Jodelę.

Paroda rengiama.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku