G. Šimkonienės daktaro disertacijos “Elektros skirstomojo tinklo patikimumo modelių pritaikomumo tyrimas” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Gintvilė Šimkonienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006

Mokslinis vadovas: doc. dr. Audrius Jonaitis (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Energetika ir termoinžinerija, T006)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
dr. Sigitas Rimkevičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006) – pirmininkas
prof. dr. Algirdas Baškys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)
habil. dr. Algirdas Kaliatka (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
prof. habil. dr. Antans Saulus Sauhats (Rygos technikos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
doc. dr. Gytis Svinkūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)

 

Su disertacija ir jos santrauka galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas) ir internete:

G. Šimkonienės el. disertacija.pdf

G. Šimkonienės disertacijos el. santrauka.pdf

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas).

 

Anotacija: Dauguma Lietuvoje eksploatuojamų 0,4–35 kV elektros skirstomojo tinklo ir jo komponentų tarnavimo laikas viršija daugiau kaip 30 metų. Gedimai, elektros tinklo pralaidumo nebuvimas ir perdavimo pajėgumo trūkumas, ilgas elektros energijos remonto ir atkūrimo laikas, dideli energetiniai nuostoliai apsunkina elektros energetikos sistemos darbą. Patikimumui vertinti fiksuoti elektros tinklo gedimų ir nutrūkimų duomenys nėra tikslūs ir patikimi, dėl to vertinimas yra abstraktus ir rezultatai neatspindi realios elektros skirstomojo tinklo situacijos. Įvertinus tinklo būklę sudaryta elektros skirstomojo tinklo patikimumo vertinimo metodika leidžia techniniu ir ekonominiu aspektais įvertinti skirtingų veiksnių įtaką patikimumo rodikliams, parinkti optimalius sprendinius, kai elektros tinklo topologija yra keičiama. Patikimumo vertinimo metodika išplečia galimybes prognozuoti tinklo gedimus, analizuoti skirtingas tinklo konfigūracijas bei priimti efektyvesnius elektros tinklo planavimo sprendimus, kurių rezultatas – pagerintas elektros tinklo patikimumas ir nepertraukiamas elektros energijos tiekimas vartotojams. Tai gali būti naudinga elektros tinklo operatoriams, siekiant greičiau reaguoti į avarines situacijas, tinkamai planuoti tinklo konfigūracijas ir priimti strateginius sprendimus, kartu užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą vartotojams, mažinti elektros energijos tiekimo sąnaudas.

12 rugsėjo d. 14:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 - 402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!