Garbės daktaro regalijų įteikimo iškilmės prof. Klausui Schwabui

Kita

Spalio 13 d. 11.00 val. Kauno technologijos universiteto (KTU) Kultūros centro Didžiojoje salėje (Laisvės al. 13, Kaunas) garbės daktaro regalijos bus įteiktos profesoriui Klausui Schwabui.

Universiteto garbės daktaro vardas profesoriui Klausui Martinui Schwabui bus suteiktas už ekonomikos žinių, pažangių koncepcijų plėtros bei socialinės antreprenerystės skatinimą, paramą jaunam verslui ir indėlį plėtojant ketvirtosios pramonės revoliucijos koncepciją.

Profesorius Klausas Schwabas (gimęs 1938 m. Ravensburge, Vokietijoje) – garsus vokiečių inžinierius ir ekonomistas. Jis yra Pasaulio ekonomikos forumo (angl. „World Economic Forum“), tarptautinės organizacijos, inicijuojančios viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, steigėjas ir valdybos pirmininkas.

K. Schwabas Pasaulio ekonomikos forumą įkūrė 1971-iais, tais pačiais metais, kai buvo išleista jo knyga „Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau“ (angl. „Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering“). Jo vadovaujamas forumas paskatino sutaikinamuosius procesus įvairiose pasaulio dalyse bei daugybės bendradarbiavimo ir tarptautinių iniciatyvų atsiradimą.

1998 m. su savo žmona Hilde K. Schwabas sukūrė „Schwab“ socialinės verslininkystės fondą, kurio tikslas – nustatyti, pripažinti ir skleisti socialinės verslininkystės iniciatyvas. Fondas remia socialinių entreprenerių (angl. social entrepreneurs) tinklą, kurį sudaro daugiau kaip 350 verslo atstovų iš viso pasaulio.

2004 m., gavęs Dan Davido premiją, K. Schwabas įkūrė naują fondą – „Jaunųjų pasaulio lyderių forumą“ (angl. „Forum of Young Global Leaders“), skirtą jaunesniems nei 40 metų asmenims. Po septynerių metų, 2011 m., jis įkūrė pokyčių iniciatorių bendruomenę (angl. „Global Shapers Community“), skirtą potencialiems lyderiams nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Šių dviejų fondų pagrindinis tikslas – integruoti jaunus žmones, kaip stiprų ateities balsą, į globalų sprendimų priėmimo procesą ir skatinti jų dalyvavimą konkrečiuose projektuose, kuriuose sprendžiamos socialinės problemos.

K. Schwabas taip pat paskatino įsteigti globalų tarybų darbotvarkių tinklą (angl. „Network of Global Agenda Councils“), susidedantį iš daugiau kaip 1500 svarbiausių ekspertų, kurie sprendžia pasaulinius, regioninius ir su pramonės plėtra susijusius uždavinius.

Profesorius K. Schwabas ekonomikos mokslų daktaro laipsnį (summa cum laude) įgijo Freiburgo universitete Vokietijoje, o inžinerijos mokslų daktaro laipsnį – Šveicarijos federaliniame technologijos institute. 1972 m. jis tapo vienu iš jauniausių profesorių Ženevos universiteto istorijoje. K. Schwabas per savo mokslinę karjerą yra gavęs daugybę tarptautinių ir nacionalinių apdovanojimų.

Naujasis KTU garbės daktaras taip pat domisi akademiniais, kultūriniais ir viešojo sektoriaus klausimais. K. Schwabas yra entuziastingas plaukikas, taip pat praktikuojantis kalnų sportą ir dalyvaujantis „Engadin“ slidinėjimo maratone.

KTU bendruomenės nariai kviečiami dalyvauti iškilmėse, kurios vyks anglų kalba.

13 spalio d., 2017 11:00 - 14:30

KTU Kultūros ir renginių centras (III-ieji rūmai, Laisvės al. 13), Didžioji salė.

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!