„Geležies(III) ir gyvsidabrio(II) tiocianatų spektroskopiniai tyrimai ir teorinis modeliavimas“

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Erika Elijošiutė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Fiziniai mokslai, chemija

Mokslinis vadovas – doc. dr. Dalia JANKŪNAITĖ (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Moksliniai konsultantai:

dr. Olegas EICHER-LORKA (Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),

doc. dr. Egidijus GRIŠKONIS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Chemijos mokslo krypties taryba:

prof. habil. dr. Algirdas ŠAČKUS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P) – pirmininkas,

prof. dr. Vytautas GETAUTIS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),

habil. dr. Gediminas NIAURA (Fizinių ir technologijos mokslų centro Chemijos institutas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),

prof. dr. Arturs VIKSNA (Latvijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),

doc. dr. Dainius MARTUZEVIČIUS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).

Anotacija

Metalų tiocianatų chemija yra ypatingai sparčiai besivystanti tyrimų kryptis. Dėl specifinių metalų tiocianatų savybių šie junginiai plačiai taikomi katalizinėje chemijoje, biochemijoje, farmakologijoje, fotochemijoje ir pan. Vieni iš plačiausiai nagrinėjamų pereinamųjų metalų tiocianatų kompleksų yra geležies ir gyvsidabrio tiocianatai. Pastaruoju metu mokslininkai bando susintetinti kompleksinius geležies ir gyvsidabrio tiocianatų junginius, turinčius neorganinį ir organinį ligandus, kurie pasižymi specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: liuminescencija, magnetizmas, katalizinis aktyvumas ir pan. Tačiau, siekiant susintetinti junginius su norimomis fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis, reikalingos žinios apie kompleksų struktūras, kompleksavimo ypatybes ir visą tai įtakojančius veiksnius molekuliniame lygmenyje. Disertacijoje analizuota tirpių gyvsidabrio(II) tiocianatų ir geležies(III) monoizotiocianato kompleksų (esant pH ~ 2) molekulinė struktūra, virpesiniai ir elektroniniai spektrai taikant Ramano ir UV-RŠ spektroskopines analizes bei kvantinius skaičiavimus. Nustatyti kompleksų koordinacijos skaičiai ir struktūros, atlikti funkcinių grupių signalų priskyrimai, įvertinta solvatacijos įtaka kompleksų spektrinėms savybėms ir išanalizuoti geležies(III) monoizotiocianato komplekso elektroniniai perėjimai sužadintoje būsenoje.

24 spalio d., 2014 07:00

KTU Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73, 402 a., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku