I. Ališauskaitės-Šeškienės daktaro disertacijos “Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos technologijų namų ūkiuose palyginamasis vertinimas” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Ilona Ališauskaitė-Šeškienė, Lietuvos energetikos institutas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – 04S

Mokslinis vadovas – prof. dr. Dalia Štreimikienė (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S)

Mokslinis konsultantas – dr. Tomas Baležentis (Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, technologijos mokslai, informatikos inžinerija – 07T)

Ekonomikos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Daiva Dumčiuvienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S) – pirmininkė,
prof. dr. Veselin Draškovič (Montenegro universitetas, Juodkalnija, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. habil. dr. Valentinas Klevas (Lietuvos energetikos institutas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Astrida Miceikienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
doc. dr. Asta Sabonienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:

Formuojant atsinaujinančių energijos išteklių skatinimo politiką, priimant sprendimus, būtina ištirti ir įtraukti ne tik ekspertų nuomonę, bet ir visuomenės įžvalgas ir suvokimą. Taigi, skatinant naudoti AEI ir jų technologijas, turi būti atsižvelgta ir į namų ūkių nuomonę, jų prioritetus bei pagrindinius veiksnius, lemiančius pasirinkimą tarp skirtingų energijos gamybos technologijų. Disertacijos tyrimo problema yra kompleksinė, t. y. apimanti tiek namų ūkių požiūrio į AEI technologijas mokslinio tyrimo Lietuvoje nebuvimą, tiek namų ūkių požiūrio svarbos neįvertinimą, formuojant AEI skatinimo politiką. Pažymėtina, kad Lietuvoje AEI skatinimo politika visų pirma nukreipta į AEI skatinimą energijos gamybos sektoriuje, tačiau taikomos paramos apimtys konkrečioms AEI technologijoms stokoja mokslinio pagrindo. Namų ūkių požiūris į individualiuose namuose diegiamas AEI technologijas (mikrogeneracijos technologijas) ir svarbiausi kriterijai, kuriais remdamiesi energijos vartotojai formuoja savo preferencijas, iki šiol nebuvo nagrinėti ir į vartotojų nuomonę nebuvo atsižvelgta. Darbo tikslas – atlikti AEI naudojančių energijos gamybos technologijų, diegiamų namų ūkiuose, palyginamąjį vertinimą. Pirmoje disertacijos dalyje pagrindžiama AEI svarba įgyvendinant tvarios energetikos plėtros tikslus, analizuojami ir susisteminami AEI barjerai. Antroje disertacijos dalyje aprašomi skirtingi galimi PM tyrimo ir daugiakriterio vertinimo metodai, skirti mikrogeneracijos technologijų palyginamajam vertinimui. Trečioje disertacijos dalyje aprašomi atlikti PM ir DV tyrimai, pateikiami jų taikymo rezultatai, mikrogeneracijos technologijos suranguotos nuo geriausiai vertinamų iki prasčiausiai įvertintų.

Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
download udemy paid course for free
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku