I. Baranauskaitės-Fedorovos daktaro disertacijos „Žmonėms gydyti vartojamų pasirinktų farmacinių medžiagų rizikos vandens aplinkai vertinimas Lietuvoje“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Inga Baranauskaitė-Fedorova, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004

Mokslinis vadovas: prof. dr. Jolanta Dvarionienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)

Aplinkos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Žaneta Stasiškienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004) – pirmininkė
doc. dr. Morten Lykkegaard Christensen (Olborgo universitetas, Danija, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)
dr. Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)
prof. dr. Jolita Kruopienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)
prof. dr. Arvydas Povilaitis (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T004)

 

Su disertacija ir disertacijos santrauka galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas).

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas)

 

Anotacija: Iškylančios problemos dėl vaistuose esančių aktyvių medžiagų kelia riziką aplinkai, tačiau iki šiol, ypač Lietuvoje, atlikta labai mažai tyrimų apie farmacinių medžiagų paplitimą bei jų koncentracijas paviršiniuose vandenyse. Disertaciniame darbe pirmą kartą analizuojami diklofenako bei makrolidų grupės antibiotikų medžiagų srautai Lietuvos lygmeniu, pateikiant balansinius modelius nuo medžiagų importo į Lietuvą iki jų patekimo į gamtinę aplinką. Analizuojamas poveikis aplinkai, įtraukiant ir hormonines medžiagas – estradiolius, bei tiriamos vartojimo tendencijos Lietuvoje skirtingais laikotarpiais. Pritaikytas medžiagų srautų analizės (MSA) metodas, pagal kurį pasiūlyta tiriamųjų farmacinių medžiagų koncentracijų valdymui nuotekose sistema su integruotomis rekomendacijomis dėl taršos prevencijos farmacinėmis medžiagomis. Darbe pasiūlyta tyrimų metodika gali būti naudojama norint įvertinti numatomas farmacinių medžiagų likučių koncentracijas paviršiniuose vandenyse bei norint įvertinti jų keliamą riziką aplinkai. Taip pat sudaryta metodika gali būti pritaikyta šalims su panašia sociokultūrine padėtimi, išsivystymo lygiu, panašiomis atliekų tvarkymo ir nuotekų valymo sistemomis. Pagrįstas pagrindinis ginamasis teiginys, jog MSA metodas padeda atskleisti pagrindinį taršos šaltinį farmacinėmis medžiagomis bei nustatyti pagrindinį taršos objektą per kurį jį pasklinda į aplinką.

20 gruodžio d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!