I. Hladka daktaro disertacijos „Organinių elektroaktyvių junginių, sudarytų iš donorinių ir akceptorinių fragmentų, sintezė ir tyrimai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Iryna Hladka, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008

Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008).

Mokslinis konsultantas: dr. Dmytro Volyniuk (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija – N 003).

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008) – pirmininkas,
dr. Mindaugas Andrulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008),
prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – T 008),
prof. Dolores Velasco (Barselonos universitetas, Ispanija, gamtos mokslai, chemija – N 003),
prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika – N 002),

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas), bibliotekoje.

Anotacija:
Šiame darbe pristatomi naujų organinių medžiagų, sudarytų iš donorinių ir akceptorinių fragmentų, sintezė ir savybės. W-formos karbazolo ir oksadiazolo dariniams su skirtingo pakeitimo benzeno žiedais būdinga didelė (iki 3,04 eV) tripletinės būsenos energija ir mėlynos šviesos emisija kietoje būsenoje. Dvi medžiagos pasižymi bipoline krūvio pernaša su krūvininkų judriais iki 10−4 cm2/Vs – jos buvo panaudotos kaip matricos mėlynos šviesos fosforescenciniuose dioduose. Prietaisai pasižymėjo gryna fosforescencinio emiterio emisija, jų išorinis kvantinis efektyvumas siekė 8.8%, o skaistis – 8700 cd/m2, esant 10 V darbinei įtampai. Akridano ir perfluorbifenilo junginiai pasižymi termiškai aktyvintos uždelstosios fluorescencijos ir agregacijos indukuoto emisijos sustiprėjimo reiškiniais. Buvo išskirtos vieno junginio dvi kristalinės atmainos, buvo ištirta jų kristalinė sandara ir savybės. Šios medžiagos buvo panaudotos kaip emiteriai mėlynos-žydros šviesos dioduose. Prietaisai pasižymėjo maža (3,0 V) įsijungimo įtampa, ir dideliu išoriniu kvantiniu efektyvumu, siekiančiu 16,3%. Tiriamiems boro organiniams kompleksams būdinga didelė fotoliuminescencijos kvantinė išeiga nepolinių tirpiklių tirpaluose, taip pat teigiamas solvatochromizmas ir trumpa fluorescencijos trukmė.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku