I. Pranciulytės-Bagdžiūnienės daktaro disertacijos “Organizacinių atvirųjų inovacijų gebėjimų vaidmuo įveiklinant individualias kompetencijas inovacinei veiklai smulkaus ir vidutinio verslo organizacijoje” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Ilma Pranciulytė-Bagdžiūnienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba, S003

Mokslinė konsultantė: prof. dr. Monika Petraitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003)

Vadybos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Liudmila Bagdonienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S003) – pirmininkė
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – S007)
prof. dr. Inga Minelgaitė (Islandijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003)
prof. dr. Asta Pundzienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003)
prof. dr. Jurgita Raudeliūnienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau SVV) organizacijos, nepaisant jų žemesnio inovatyvumo lygio, resursų inovacinei veiklai ir gebėjimų stokos, turi pranašumų, demonstruodamos lankstumo ir greito adaptyvumo požymius, pasinaudoti išorinių žinių teikiama nauda, įsitraukti į partnerystę ir kurti vertę. Šios disertacijos tikslas – nustatyti organizacinių atvirųjų inovacijų (toliau AI) gebėjimų vaidmenį, įveiklinant individualias kompetencijas inovacinės veiklos pokyčiui smulkiame ir vidutiniame versle. Sukurta teorinio pagrindimo vizualizacija, apjungianti organizacinių gebėjimų ir individualių kompetencijų AI, bei inovacinės veiklos pokyčio kintamuosius. Atliktas tyrimas Lietuvos organizacijų imčiai 2005 m., taikant klasikinius statistinius modelius ir struktūrinių lygčių modeliavimo PLS – SEM analizę. Tyrimu nustatyta, kad organizaciniai AI gebėjimai be individualių AI kompetencijų neturi jokio hipotetinio ryšio su inovacinės veiklos pokyčiu. Tačiau buvo patvirtintas ryšys tarp individualių AI kompetencijų ir inovacinės veiklos pokyčio. Tyrimu nustatytas individualių AI kompetencijų rinkinys SVV organizacijose, tačiau jame esama mažiau įvairovės palyginus šį rinkinį su tyrimu bendrojoje populiacijoje. Patvirtintas organizacinių AI gebėjimų kaip mediatoriaus vaidmuo įgalinant individualias kompetencijas inovacinės veiklos pokyčiui. Organizaciniu lygiu tai reiškia, kad net ir labai mažų bei mažų organizacijų atveju su žinių valdymo proceso veikla, dalijimųsi žiniomis ir mokymųsi susijusios iniciatyvos, kuriomis siekiama skatinti ir įgyvendinti AI veiklą, yra labai svarbios siekiant naudos iš individualių kompetencijų.

22 vasario d. 09:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salė (K.Donelaičio g. 73-403)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!