J. Jagelavičiūtės daktaro disertacijos „Spanguolių bei obuolių išspaudų skaidulinių medžiagų modifikavimas ir probiotinių bakterijų parinkimas aukštesnės mitybinės vertės maisto produktų gamybai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Jolita Jagelavičiūtė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005

Moksliniai vadovai: doc. dr. Loreta Bašinskienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – 2022 – 2023 m.

doc. dr. Dalia Čižeikienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – 2019 – 2022 m.

 

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Aušra Šipailienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – pirmininkė
doc. dr. Joana Bendoraitienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
doc. dr. Vaida Kitrytė-Syrpa (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. dr. Lina Raudonė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva, medicinos ir sveikatos mokslai, farmacija, M003)
dr. Dalija Seglina (Latvijos gyvybės mokslų ir technologijų universitetas, Latvija, gamtos mokslai, chemija, N003)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas) ir internete: J. Jagelavičiūtės el. disertacija [PDF]

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas).

 

Anotacija: Vystant tvarią ir beatliekinę maisto gamybą ieškoma būdų platesniam šalutinių maisto perdirbimo produktų, kuriuose gausu vertingų mitybinių komponentų, pritaikymui maisto pramonėje. Vaisių ir uogų išspaudose gausu žmogaus mitybai reikalingų skaidulinių medžiagų, kuriomis papildant maisto produktus kyla technologinių iššūkių. Atsižvelgiant į tai išspaudų modifikavimas susilaukia vis didesnio mokslininkų dėmesio. Siekiant efektyviau panaudoti spanguolių ir obuolių sulčių spaudimo metu susidarančias išspaudas šiame disertaciniame darbe išspaudose esančių skaidulinių medžiagų modifikavimui pritaikyti fizikinio ir fermentinio apdorojimo būdai, įvertinta modifikacijos įtaka išspaudų tirpių ir netirpių skaidulinių medžiagų kiekiams, technologinėms savybėms (brinkimo gebai, vandens ir aliejaus sulaikymo gebai, tirpumui, emulsijų stabilizavimo gebai). Atliktas palyginamasis hidrolizės įvairiais fermentiniais preparatais (sudarytais iš skirtingų karbohidrazių ir jų mišinių) įtakos išspaudų skaidulinėms medžiagoms vertinimas, kurio rezultatai leido parinkti hidrolizės sąlygas ir gauti produktus, pasižyminčius skirtinga skaidulinių medžiagų sudėtimi ir savybėmis. Nustatyta, kad taikant kombinuotą spanguolių išspaudų apdorojimą ekstruzija ir fermentais, galima padidinti netirpių skaidulinių medžiagų hidrolizės efektyvumą. Tyrimų metu įvertinus kai kurių Lactobacillus ir Bifidobacterium genčių probiotinių bakterijų savybes atrinktos bakterijos, kurios kartu su modifikuotomis išspaudomis pritaikytos kuriant aukštesnės mitybinės vertės maisto produktus.

19 balandžio d. 13:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio 73-402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!