J. Radzevičės daktaro disertacijos „Iracionalumo raiška daugiakanalėje vartotojų elgsenoje“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Jurgita Radzevičė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba, S003

Mokslinis vadovas: prof. dr. Jūratė Banytė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003)

Vadybos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Asta Savanevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003) – pirmininkė
doc. dr. Aistė Dovalienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003)
doc. dr. Agnė Gadeikienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003)
prof. dr. Elina Gaile-Sarkane (Rygos technikos universitetas, Latvija, socialiniai mokslai, vadyba, S003)
prof. dr. Inga Minelgaitė (Islandijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S003)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnyje, Posėdžių kambaryje (K.Baršausko g. 59 – A228, Kaunas)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:

Disertacijoje analizuojama kaip mažmeninės prekybos vartotojams būdingas iracionalumas dera su daugiakanalės prekybos vartotojų elgsena ir jų sprendimais rinkti informaciją viename prekybos kanale, o pirkti prekes kitame. Disertacinio darbo tikslas – atskleisti iracionalumo raišką daugiakanalėje vartotojų elgsenoje pirkimo parduotuvėje išžvalgius internetu ir pirkimo internetu išžvalgius parduotuvėse atvejais. Disertacijoje apibrėžtos ir su Valstybine lietuvių kalbos komisija suderintos pagrindinės daugiakanalės prekybos fenomeno genezę ir skirtingus daugiakanalės vartotojų elgsenos tipus atspindinčios sąvokos. Identifikuoti ir daugiakanalės vartotojų elgsenos tipui pritaikyti daugiakanalę vartotojų elgseną lemiantys prekybos kanalo veiksniai. Pagrįstas vartotojų iracionalumo konstrukto dimensiškumas ir pasiūlytas esminius identifikuotų dimensijų požymius vienijantis vartotojų iracionalumo apibrėžimas. Integravus planuotos elgsenos, latentinių savybių būsenos, Bettman vartotojų informacijos apdorojimo ir daugiakanalės vartotojų elgsenos teorines prieigas, sudarytas konceptualus iracionalumo raiškos daugiakanalėje vartotojų elgsenoje modelis. Empirinio tyrimo dizainas paremtas dviejų kiekybinių duomenų rinkimo metodų – apklausos ir neuromarketingo technikomis grįsto eksperimento – taikymu. Disertacinio tyrimo rezultatų teorinį reikšmingumą suponuoja planuotos elgsenos teorijos taikymo ribų išplėtimas integruojant vartotojų iracionalumo fenomeną į daugiakanalės vartotojų elgsenos tyrimų lauką. Praktinė vertė siejama su pirkimo parduotuvėje išžvalgius internetu, kaip iracionalumo raiškos požiūriu Lietuvos vartotojų imtyje dominuojančio daugiakanalės vartotojų elgsenos tipo, identifikavimu. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtina vartotojų iracionalumo dimensijų – impulsyvumo ir pasimetimo poveikį patirties atributais pasižyminčių prekių vartotojų daugiakanalei elgsenai bei empiriniu lygmeniu identifikuotos mėgavimosi dimensijos ir automatizmo raišką paieškos atributais pasižyminčių prekių kontekste.

9 rugsėjo d. 10:00

Kauno technologijos universiteto „Santakos“ slėnis, Posėdžių kambarys (K.Baršausko g. 59 - A228, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!