J. Vėžio daktaro disertacijos „Įrenginio magnetoreologinių skysčių savybių tyrimui kūrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Joris Vėžys, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai,  mechanikos inžinerija – T009

Mokslinis vadovas – prof. dr. Egidijus Dragašius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T 009).

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
habil. dr. Algimantas Bubulis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T 009), – pirmininkas
doc. dr. Saulius Baskutis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T 009),
prof. dr. Vytautas Bučinskas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T 009),
dr. Joanna Mystkowska (Lenkijos Balstogės technikos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – T 009).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos (Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.) bibliotekose.

Anotacija:

Daktaro disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, išvados, literatūros sąrašas, mokslinių publikacijų sąrašas ir priedai. Pirmajame skyriuje pateikta aktyviųjų magnetoreologinių skysčių analizė, pjezoelektrinių medžiagų apžvalga bei kitų sedimentacijos nustatymo MR skystyje būdų apžvalga. Antrasis skyrius – matematinis modelis. Šiame skyriuje yra matematiškai aprašytas vienos dalelės skersmens, begalinio ilgio juostos, sėdimas klampiame skystyje. Nustatyta dalelių sėdimo greičio priklausomybė nuo atstumo iki nejudamo indo, kuriame yra MR skystis. Taip pat matematiškai aprašyta harmoninių virpesių įtaka dalelių sėdimui bei susidarančios tangentinės jėgos. Išvesta elektrinės varžos priklausomybės nuo sedimentacijos laipsnio formulė. Trečiasis darbo skyrius skirtas eksperimentiniams tyrimams. Jame eksperimentais patvirtinamas sukurtas matematinis modelis. Šiame skyriuje pateikiami penkių skirtingų skysčių tyrimai reometru, įmagnetinimo kreivės, nuotraukos mikroskopu, bei jutiklio elektrinei varžai matuoti kūrimo eiga. Su šiuo jutikliu atlikti sedimentacijos nustatymo eksperimentiniai tyrimai matuojant elektrinę varžą MR skystį veikiant magnetiniu lauku. Atlikti eksperimentiniai bandymai sedimentacijai nustatyti matuojant ritės induktyvumą. Ketvirtajame skyriuje pateikti įrenginio, sedimentacijos laipsniui nustatyti bei maišymui atlikti projektavimo ir kūrimo darbai.

 

 

14 birželio d. 12:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku