K. Rudoko daktaro disertacijos “Naratyvinė miesto urbanistikos ir architektūros paveldo samprata“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Kastytis Rudokas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Humanitariniai mokslai, menotyra – 03H

Mokslinis vadovas – doc. dr. Vaidas PETRULIS (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H).

Menotyros mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Kęstutis Zaleckis (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H) – pirmininkas,
prof. dr. Rasa Čepaitienė (Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija – 05H),
Edward Denison (Londono universiteto koledžas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H),
prof. dr. Saulius Keturakis (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H),
Skaidra Trilupaitytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra – 03H).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Daktaro disertacijos „Naratyvinė miesto (urbanistikos ir architektūros) paveldo samprata“ poreikis iškyla dėl būtinybės suprasti paveldo kaip fenomeno veikimo būdus tarpdisciplininiame žmogaus veiklos kontekste. Šiuo metu Lietuvoje, o ir iš esmės pasaulyje, nėra, arba yra tik fragmentiškai, nagrinėjama paveldo kaip žmogiško fenomeno reikšmė, t. y. juntamas aiškus metateorijos trūkumas. Nepaisant to, kad praktiškai visų paveldo teoretikų darbai linksta link integralaus požiūrio į paveldą (bene pirmąkart išreikšto dar 1975 m. laiką pralenkusioje Amsterdamo deklaracijoje), ypač atkreipiant dėmesį į gamtos ir antropogenizuotos aplinkos ekosistemų sujungimą, tačiau vis dar stokojama išsamaus paveldo reikšmės kultūrai įvertinimo bendrąja prasme.
Šio tyrimo objektas – naratyvinis urbanistikos ir architektūros paveldo suvokimas, t. y., naudojant naratyvo teorijos prieigą, nagrinėjamas teorinis abstraktus suvokimas, šių veiksmų nesiejant su potencialiu teorijos taikymu planuojant praktikoje, kas yra tolesnių, tarpdisciplininių tyrimų uždavinys.
Todėl, siekiant gilintis į objektą, yra suformuojamas tikslas – išnagrinėti urbanistikos ir architektūros paveldo procesualumą per naratyvo teorijos prieigą ir pasiūlyti alternatyvią paveldo suvokimo metodologiją egzistuojančiam paveldosaugos diskursui.

gruodžio 11 d. 14:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku