K. Vasiliauskienės daktaro disertacijos „Majenito darinių iš katoito sintezė, savybės ir panaudojimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Kristina Vasiliauskienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005

Mokslinis vadovas: doc. dr. Anatolijus Eisinas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Raimundas Šiaučiūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005) – pirmininkas
doc. dr. Irmantas Barauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
prof. dr. Jūratė Kumpienė (Liuleo technologijos universitetas, Švedija, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
prof. dr. Eugenijus Valatka (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas) ir internete: K. Vasiliauskienės el. disertacija (PDF)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73-402, Kaunas).

 

Anotacija: Pastaruoju metu nemažai dėmesio skirta kalcio aliuminato – majenito, sintezės, struktūros bei panaudojimo tyrimams. Visus šiuo metu majenito sintezei naudojamus būdus galima suskirstyti į tris grupes. Mažiausiai išnagrinėti dvistadijiniai gamybos metodai, tokie kaip majenito pirmtakų kalcio hidroaliuminatų sintezė bei gautų produktų terminis apdorojimas. Ši technologija yra taikoma sintetinant majenitą, tačiau mokslinėje literatūroje pateikiami tik fragmentiniai duomenys, kurie dažnai neturi tęstinumo. Pagrindinis disertacijos tikslas nustatyti dvistadijinės sintezės sąlygų įtaką majenito darinių susidarymui ir savybėms bei pasiūlyti racionalias taikymo sritis. Ištirta, kad didinant degimo temperatūrą (nuo 350 iki 900 °C), majenito darinių savitasis paviršiaus plotas ir porų tūris padidėja beveik tris kartus. Majenito darinių priedas, nepriklausomai nuo jo gavimo temperatūros, keičia portlandcemenčio cemento hidratacijos procesą: skatina kalcio sulfato dihidrato sureagavimą, etringito susidarymą ir padidina bendrą išsiskyrusios šilumos kiekį. Darbe didelis dėmesys skirtas Cu2+ ir SO42− jonų adsorbcijai, nustatyta kad sintetinių majenito darinių bendra geba adsorbuoti Cu2+ ir SO42- jonus didėja didinant majenito darinių gavimo temperatūrą ir pradinę vario sulfato tirpalo koncentraciją. Pirmą kartą nustatyta, kad po terminės aktyvacijos majenito dariniai gali būti naudojami pakartotinai Cu2+ ir SO42- jonų adsorbcijai iš vandeninių tirpalų. Ištirta, kad po dviejų adsorbcijos ciklų ir papildomo terminio apdorojimo gauti produktai gali būti naudojami kaip portlandcemenčio hidratacijos proceso greitikliai.

10 gegužės d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio 73-402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!