E. Lekniutės-Kyzikės daktaro disertacijos „Ketvirtines aminogrupes turintys modifikuoto krakmolo flokuliantai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Edita Lekniutė-Kyzikė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka 

Mokslinis vadovas: doc. dr. Joana BENDORAITIENĖ (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Raimundas ŠIAUČIŪNAS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas;
Prof. dr. Saulutė Budrienė (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P);
Doc. dr. Andra Dėdinaitė (Karališkasis technologijos institutas, Švedija, fiziniai mokslai, chemija – 03P);
Prof. habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T);
Doc. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Vandens paruošimo, nuotekų valymo procesuose bei kitų dispersinių sistemų destabilizavimui naudojami sintetiniai flokuliantai. Tačiau jie yra biologiškai neskalūs arba jų skilimo produktai yra toksiški. Krakmolas, kuris yra bioskaidus, jo skilimo produktai draugiški aplinkai, bei yra gaunamas iš atsinaujinančių šaltinių, yra puiki žaliava efektyviems flokuliantams, kurie gali būti tinkama alternatyva pramonėje naudojamiems sintetiniams flokuliantams, gauti.
Šio darbo tikslas yra sukurti efektyvų bioskaidų ketvirtinių amoniogrupių turintį modifikuoto krakmolo flokuliantą, kuris tiktų neigiamo paviršiaus krūvio teršalams pašalinti ir komunalinių nuotekų dumblui tankinti.
Darbe pasiūlytas naujas hidromechaninis krakmolo flokuliantų gavimo būdas, parinktos sąlygos gauti efektyvų ir bioskaidų tinkamos struktūros jonogeninio krakmolo flokuliantą. Pirmą kartą nustatyta katijoninio krakmolo darinių bioskaidumo priklausomybė nuo pakeitimo laipsnio. Remiantis modelinių sistemų ir komunalinių nuotekų destabilizavimo tyrimų rezultatais, pasiūlytas naujų modifikuoto krakmolo darinių flokuliacinis mechanizmas. Nustatyta, kad komunalinių nuotekų dumblui tankinti geriausiai tinka disperguotas tinklinio katijoninio krakmolo darinys, kurį naudojant susidaro stambios mechaniniam poveikiui atsparios flokulės. Sukurta flokulianto gamybos technologija, pagal kurią pilotinėje įrangoje pagamintas jonogeninio krakmolo flokulianto prototipas, kuris išbandytas Lietuvos vandenvalos įmonėje.

 

rugsėjo 6 d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 g. 3, 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku