KTU MOTO RIDE 2023

Laisvalaikis

Kaunas–Palanga–Kaunas 

Jau trečius metus iš eilės KTU Alumnų asociacija kviečia motociklizmui neabejingus KTU bendruomenės narius, darbuotojus, studentus ir, žinoma, alumnus susipažinti bei aplankyti išskirtines Lietuvos vietas. „KTU moto ride“ – renginys skirtas mokytis pagarbios motociklizmo kultūros, saugaus vairavimo ir tuo pačiu supažindinti bendrus pomėgius turinčius KTU bendruomenės narius. Kiekvienas mūsų susitikimas – tai naujos patirtys, žinios, pažintys ir gerai praleistas laikas kartu.

Vietų skaičius ribotas, todėl BŪTINA dalyvių registracija. Registracijos forma čia.

PROGRAMA 

Šeštadienis, rugsėjo 2 d.

7.45–8.00 Registracija (susitikimo vieta – KTU „Santakos“ slėnio viršutinė stovėjimo aikštelė, K. Baršausko g. 59, Kaunas).
8.00–8.15 Dalyvių supažindinimas su kelionės maršrutu, sustojimo taškais. Siekiant išvengti spūsčių ir dėl visų dalyvių bendro saugumo startas vyks nedidelėmis grupelėmis.
8.15–11.00 Išvykstame iš Kauno link Sodeliškių, aplankant „Senovinės technikos muziejų“.
11.00–12.00 Lydimi gido lankome „Senovinės technikos muziejų“, norintys galės išgerti kavos, papietauti ar pasimėgauti poilsio akimirka.
12.00–15.00 Išvykstame iš „Senovinės technikos muziejaus“ link Rietavo.
15.00–15.30 Trumpa poilsio stotelė Rietave: pasipildome degalų atsargas, išgeriame kavos.
15.30–16.30 Išvykstame iš Rietavo ir keliaujame Klaipėdos link.
16.30 –17.30 Klaipėdoje aplankome paminklą, skirtą Antanui Poškai, pirmajam motociklininkui, nukeliavusiam nuo Baltijos iki Bengalijos. Visi kartu įsiamžiname bendroje nuotraukoje.
17.30–18.00 Atvykstame į KTU poilsio namus „Politechnika“ (S. Dariaus ir S. Girėno g. 37, Palanga). Pasitikimas, užkandžiai, apgyvendinimas, laisvas laikas iki vakaro programos.
21.00–23.00 Vakaro programa, pokalbiai, muzika, neformalus bendravimas.

Sekmadienis, rugsėjo 3 d.

09.00–11.00 Išsiregistravimas iš poilsio namų „Politechnika“.

Dalyvio mokestis: 

KTU alumnams ir darbuotojams – 25 eur/asm
KTU studentams – 20 eur/asm


Kaunas–Palanga–Kaunas 

For the third year in a row the KTU Alumni association invites members of the KTU community, employees, students, and alumni, who are interested in motorcycling, to get to know and visit exceptional places in Lithuania. KTU moto ride is designed to learn respectful motorcycling culture, safe driving and at the same time to introduce the members of the KTU community who share the same interests. Every meeting is a new experience, knowledge, acquaintances and good time together.

Places are limited, so registration is REQUIRED. Registration form is available here.

PROGRAMME 

Saturday, 2 September

7.45-8.00 Registration (meeting place – KTU Santaka Valley upper parking lot, K. Baršausko str. 59, Kaunas).
8.00-8.15 Introduction of the route and stopping points. To avoid traffic jams and for the general safety of all participants, the start will be in small groups.
8.15-11.00 Departure from Kaunas towards Sodeliškės, visiting the Museum of Antique Techniques.
11.00-12.00 Accompanied by a guide, we visit the Museum of Antique Techniques, where we will have a coffee, lunch or a moment of rest.
12.00-15.00 We leave the Museum of Antique Techniques towards Rietavas.
15.00-15.30 Short rest stop in Rietavas: refuel, have a coffee.
15.30-16.30 We leave Rietavas and head towards Klaipėda.
16.30-17.30 In Klaipėda we visit the monument dedicated to Antanas Poška, the first motorcyclist who traveled from the Baltic to Bengal. We all take a group photo together.
17.30-18.00 Arrive at the KTU Rest House Politechnika (S. Darius ir S. Girėno str. 37, Palanga). Pick-up, refreshments, accommodation, free time until the evening programme.
21.00-23.00 Evening programme, talks, music, informal socialising.

Sunday, 3 September

09.00-11.00 Check-out from the holiday home Politechnika.

Participation fee:
KTU Alumni and employees – 25 eur/ person
KTU students – 20 eur/person

2 rugsėjo d., 2023 07:45 - 3 rugsėjo d., 2023 11:00

KTU Santakos slėnis, K. Baršausko g. 59

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!