KTU profesoriaus Arvydo Palevičiaus paroda „Tarp fizikos ir metafizikos“

Paroda

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) nuo 2020 m. gegužės 15 d., penktadienio, 18 val. veiks KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto profesoriaus dr. Arvydo Palevičiaus kūrybos paroda „Tarp fizikos ir metafizikos“.

Profesoriaus, habilituoto technikos mokslų daktaro Arvydo Palevičiaus parodos ekspozicija sudaryta iš dviejų dalių. Pagrindinis dėmesys skiriamas Kauno technologijos universiteto (KTU) laboratorijoje sukurtų naujų medžiagų mikrostruktūrų vizualizacijoms, atliktoms elektroniniu skanuojančiu bei atominės jėgos mikroskopais, taip pat skaitmeninės holografijos principu gautiems vaizdams. Greta mokslinių tyrimų lauko vizualizacijų pristatoma ir A. Palevičiaus tapyba.

Parodos „Tarp fizikos ir metafizikos“ koncepcija paremta A. Palevičiaus moksliniu tyrimu „Optinių ženklų ir mikrostruktūrų replikavimas polimeruose ir jų vizualizavimo galimybių teorinė studija”. Tokio tipo tyrimai skirti kurti funkcines medžiagas, naudojamas mikroelektronikos, ekologinės chemijos technologijų, energetikos, aplinkos užterštumo, klimato kaitos tyrimų srityse. Vizualizuoti mikropasaulį mokslininkas sugalvojo neatsitiktinai. Šiais metais Lietuvos kultūros ministerijai suteikus A. Palevičiui meno kūrėjo statusą, autorius nusprendė konceptualizuoti mokslines pasaulio tvermės versijas.

Mokslininkams skverbiantis vis gilyn į materiją, tampa akivaizdu – tai, kas nematoma, dar nereiškia, kad ir neegzistuoja, nereiškia, kad mūsų tai neveikia. Fizinio pasaulio sandara skaidoma į vis mažesnes materialias daleles, kurių „sulipdymas“ ir duoda tą vaizdą, kurį regime. Žmogaus intervencija į šią sritį paremta technologinėmis kompetencijomis. Tuo tarpu kuriamos mikrostruktūros turi mikroskulptūrines dimensijas (3D), kurių semantinė bei geometrinių santykių prasmė galėtų būti savitai interpretuojama, ir mikropaviršius (2D), kuriuose sukurtų spalvų laukas generuoja įvairius kodus. Žinant spalvų teorijos principus, jais remiantis galima įžvelgti filosofijos ir tikrovės konstrukto prasmes, tarsi kalbėtume apie naujai kuriamų medžiagų ritualinę paskirtį.

Parodoje eksponuojami ir du A. Palevičiaus abstrakčios tapybos ciklai „Panteonas“ ir „Dvigubo viskio bliuzas“, kalbantys apie fiziškai apčiuopiamą materialumą bei spalvų (al)chemiją.

Autoriaus mokslinė veikla leidžia jam laisviau eksperimentuoti šiuolaikinės tapybos lauke. A. Palevičiaus tapyba artima tradiciniam modernizmui, kuomet estetinis idealas įkūnijamas kintančioje formos sampratoje, o turinio parametruose visgi orientuojamasi į reliatyvųjį kanoną, struktūrą, kurioje galima atsekti prieš tai buvusią struktūrą, įtakas, motyvus, temos variacijas – t. y. tradiciją. Autorius nemėgsta „nepažįstamo“, to, kas gali sujaukti priežasties ir pasekmės tvarką. Eksperimentas jam neatsiejamas nuo tapybos pagrindo – dažo struktūros įvairiapusio vertinimo. Pati tapybos plastika autoriui reikalinga kaip galimybė greitai, spalvingai ir efektingai išreikšti, prisiminti nueitą kelią, sukurtą pasaulį, turimas tiesas ar meninių asociacijų formas.

Parodoje pristatomi autoriaus kūrinių ciklai „Panteonas“ ir „Dvigubo viskio bliuzas“ skirti bendroms Arvydo Palevičiaus ir poeto Gintaro Patacko knygoms. Abiejų ciklų miniatiūrose tapytojas teigia, kad grožis yra neatsiejamas nuo bjaurasties, blogis – nuo gėrio, šventumas – nuo nuodėmės, nes tai yra niekas kitas, tik bet kokių dviejų priešybių estetikos apraiška, įkūnijanti egzistencinį moto, jame slypinčius kontrastus ir vyksmo vienovę.

Apie autorių
Arvydas Palevičius (g. 1957 m.) – profesorius, habilituotas technikos mokslų daktaras, tapytojas.

1980 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Tapybą studijavo San Fransisko meno akademijos universitete, 2006–2008 m. rezidavo Niujorko vaizduojamųjų menų mokykloje. Nuo 2004 m. – Kanados portretistų sąjungos narys. Šiuo metu yra Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto profesorius. 2018 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas.

Autorius yra surengęs apie 30 personalinių tapybos parodų Lietuvoje ir užsienyje.

2020 m. Lietuvos kultūros ministro įsakymu suteiktas meno kūrėjo statusas.

Paroda veiks iki 2020 m. birželio 14 d.

Parodoje eksponuojami mokslinių tyrimų rezultatai gauti vykdant LMT remiamą Mokslininkų grupių projektą Nr. S-MIP-19-43.

Daugiau informacijos: http://www.kkkc.lt/lt/events/parodu-rumu-organizuojami-renginiai/2020/arvydas-palevicius/

15 gegužės d. - 14 birželio d.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Parodų rūmai (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku