L. Samardoko daktaro disertacijos “Talio selenidų sluoksnių poliamido 6 paviršiuje sudarymas, tyrimas ir vario, galio ir sidabro priedų įterpimas” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Linas Smardokas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis:  gamtos mokslai, chemija, N003

Mokslinis vadovas: Doc. dr. Remigijus Ivanauskas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003) 

Chemijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Vytautas Martynaitis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003) – pirmininkas
Prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
Prof. habil. dr. Aivaras Kareiva (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)
Doc. dr. Jolanta Rousseau (Artua universitetas, Prancūzija, technologijos mokslai, chemijos inžinerija, T005)
Prof. dr. Eugenijus Valatka (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

Disertacijos gynimas vyks nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia.

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Neorganiniai-organiniai kompozitai yra intensyviai tiriama medžiagų grupė, kuriai būdingas platus struktūrinių, fizikinių ir cheminių savybių spektras. Ypač svarbios yra kompozicinės medžiagos, sudarytos iš IIIA grupės metalų (galio, indžio ar talio) ir VIA grupės nemetalų (sieros, seleno ar telūro) binarinių ar trinarių junginių, pasižyminčių unikaliomis fizikinėmis savybėmis, svarbiomis šiuolaikiniam mokslui ir technologijoms. Ypač sparčiai besivystanti III–VI grupių medžiagų pritaikymo sritis yra saulės energijos gavyba. Didelį susidomėjimą vadinamosiomis antros kartos fotovoltinėmis medžiagomis lėmė tai, kad labai plonas medžiagos sluoksnis leidžia pasiekti didelę saulės energijos absorbciją. Adsorbcija-difuzija yra naujas alternatyvus metodas gauti III–VI grupių junginius, įterptus į polimerus. Šiam metodui nereikia aukštos temperatūros, vakuumo ar inertinės atmosferos. Kaip ir nusodinimo cheminėje vonioje (CBD) atveju, plonas sluoksnis susidaro dėl substrato sąveikos su praskiestu tirpalu, turinčiu atitinkamų jonų, o dalinė plėvelės inkorporacija į polimerą užtikrina gerą adheziją. Šiame darbe modelinis III–VI grupių binarinis junginys, talio selenidas, kurio talio ir seleno santykis skirtingas, nusodintas ant modelinio polimero – poliamido 6 – substrato, pritaikius adsorbcijos-difuzijos metodą. Gautus sluoksnius apdorojant galio, vario ir sidabro jonų turinčiais tirpalais, suformuoti mišrieji Tl-M-Se (M = Ga, Cu, Ag) sluoksniai.

31 rugpjūčio d. 15:00

Kauno technologijos universitetas (online)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!