Lietuva NATO | 20 metų kartu

Diskusija

2024-ieji yra paskelbti NATO metais – lygiai prieš 20 metų, 2004 metais, Lietuva įstojo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją ir tapo visateise jos nare. Šia proga Kauno technologijos universitetas kviečia vyresniųjų klasių moksleivius į diskusiją „Lietuva NATO | 20 metų kartu“ su Vokietijos ambasadoriumi dr. Cornelius Zimmermann, Latvijos ambasadore Solveiga Silkalna ir Suomijos ambasadore Arja Makkonen apie Lietuvos, Baltijos jūros regiono, Suvalkų koridoriaus ir kitus saugumo iššūkius.

Diskusija vyks š. m. birželio 7 d. 13 val. Universiteto miestelio bibliotekoje, II aukšto Amfiteatre, Studentų g. 48, Kaunas.

Kauno technologijos universitetas vykdo ne tik studijų programas orientuotas į politiką, viešąjį valdymą, piliečių dalyvavimą, bet ir tradicija tapusias socialines edukacines iniciatyvas moksleiviams, kurių tikslas, skatinti jaunimą aktyviai dalyvauti pilietiniame gyvenime, gilinti žinias ir domėtis viešosios politikos procesais bei viešuoju valdymu.

Renginio metu moksleiviai turės galimybę diskusijos dalyviams užduoti klausimus, dalyvauti interaktyviame, žinias apie NATO patikrinančiame, žaidime ir laimėti KTU įsteigtus prizus.

Programa:

13:00 val. Sveikinimo žodis.

13:05 val. Diskusija apie NATO vaidmenį Europoje.

13:50 val. Klausimai ir atsakymai naudojant sli.do.

14:10 val. Viktorina apie NATO. Geriausių atsakymų apdovanojimai.

14:30 val. Renginio pabaiga.

Diskusija vyks anglų kalba.

Diskusijos moderatorius: politologas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas dr. Ainius Lašas.

Registracija:

Mokyklos ir moksleivių grupės, norinčios atvykti į renginį, yra kviečiamos registruotis el. paštu: indre.baltrusaitiene@ktu.lt, arba tel. 868291750


2024 is the year of NATO – exactly 20 years ago, in 2004, Lithuania joined the North Atlantic Treaty Organisation and became a full-fledged member. On this occasion, Kaunas University of Technology invites senior high school students to a discussion “Lithuania in NATO | 20 Years Together” with German Ambassador dr. Cornelius Zimmermann and Latvian Ambassador Solveiga Silkalna on the security challenges facing Lithuania, the Baltic Sea region, the Suwalki Corridor and other security challenges.

The debate will take place on 7 June, 13.00 at the University Campus Library, 2nd Floor Amphitheatre, Studentų g. 48, Kaunas.

Kaunas University of Technology not only carries out study programmes focused on politics, public governance, citizen participation, but also social educational initiatives for school children, which have become a tradition, aimed at encouraging young people to take an active part in civic life, to deepen their knowledge, and to take an interest in the processes of public policy and public governance.

During the event, pupils will have the opportunity to ask panellists questions, take part in an interactive game to test their knowledge about NATO, and win prizes provided by KTU.

Programme:

13:00 Welcome speech.

13:05 Discussion on NATO’s role in Europe.

13:50 Q&A using sli.do.

14:10 A quiz about NATO. Prizes for the best answers.

14:30 End of the event.

The discussion will be held in English.

The discussion moderator: Dean of the KTU Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities Dr. Ainius Lašas

Registration:

Schools and groups of students interested in attending the event are invited to register by email: indre.baltrusaitiene@ktu.lt , or by phone: 868291750

7 birželio d. - 14:30

Universiteto miestelio biblioteka

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!