Lietuvos mokslas ir pramonė 2020: transformuojame pramonę tvariai ateičiai

Konferencija

„Lietuvos mokslas ir pramonė“ – tai kasmetinė tarptautinė konferencija, kurioje aptariami esminiai šalies pramonės ir ekonomikos vystymosi, technologinės pažangos plėtros politikos ir strategijos klausimai.

Tradiciškai Kauno technologijos universitetas (KTU) kviečia skirtingų sričių – mokslo, verslo, politikos – ekspertus atskleisti požiūrius ir dalintis įžvalgomis. Šiemet pagrindinė konferencijos tema pramonės transformavimas tvariai ateičiai.

Konferencijoje pranešimą anglų kalba pristatys Mariya Gabriel, ES komisarė inovacijų, mokslo, kultūros, švietimo ir jaunimo klausimais. Taip pat bus rengiama panelinė ekspertų diskusija, skirta identifikuoti būsimus pramonės iššūkius, galimybes ir pokyčius, nulemtus siekiant darnaus perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos.

Renginyje nemažas dėmesys bus skiriamas Europos žaliajam kursui  (angl. European green deal), kuriuo Europa užsibrėžė tapti pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu. Siekdama gerinti dabartinių ir būsimų kartų visuomenės gyvenimo kokybę bei kurti modernią ir konkurencingą ekonomiką, Europos Komisija parengė ambicingą tvaraus ekonomikos augimo strategiją. Būtent ši strategija konferencijoje taps tematiniu atskaitos tašku, padedančiu užmegzti diskusiją ir dalintis žiniomis.

Renginys vyks: 2020 lapkričio 13 dieną (penktadienį) 10 val.

Renginys didžiąja dalimi vyks lietuvių kalba.

Išsamiau apie konferenciją: https://lmip.ktu.edu/


Lithuanian Research and Industry 2020: Transforming Industry for a Sustainable Future

 “Lithuanian Research and Industry” is an annual international conference that discusses the key issues of the country’s economic and industrial development, technological progress development policy and its strategy.

Traditionally, Kaunas University of technology (KTU) invites experts from science, business, and political fields to share their ideas and provide insights on the topic. As of this year, the main theme of the conference is the transformation of industry for a better, sustainable future.

During the conference, a presentation in English will be provided by Mariya Gabriel, EU Commissioner for Innovation, Science, Culture, Education, and Youth. Panel discussions with experts will also be held to identify future industrial challenges, and to discover opportunities and possible changes that could lead to a sustainable transition for a climate-neutral economy.

The event will focus on the European Green Deal aim of making Europe the first climate-neutral continent. The European Commission has set out an ambitious strategy for sustainable economic growth to improve the quality of life for present and future generations, and to build a modern and competitive economy. This strategy will serve as the focal starting point for stimulating discussions and sharing knowledge.

The event will take place on November 13, 2020 (Friday) at 10 AM.

Most parts of the event will be held in Lithuanian.

More about the conference: https://lri.ktu.edu/

13 lapkričio d., 2020 10:00 - 14:45

Virtuali erdvė

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku