Lietuvos sociologų draugijos XIV konferencija

Konferencija

Universitetams Kaune minint veiklos 100-metį, XIV Lietuvos sociologų draugijos kasmetinė konferencija Kauno technologijos universitete kviečia pasvarstyti apie sociologijos praeitį ir ateitį.  Pastarojo meto geopolitinės, migracijos, visuomenės sveikatos, klimato kaitos ir kitos krizės aktualizavo sociologinę vaizduotę ir suteikė progą permąstyti visuomenių metamorfozes. Mokslo paradigmų kaita konfrontuoja su šimtmetį besiformavusia sociologine moksline praktika ir pasiūlo naujų įrankių aktyviam sociologų dalyvavimui socialinio gyvenimo (per)kūrimo projekte. Pasitikę 2022 metus Lietuvos sociologų draugijos XIII kasmetinėje konferencijoje klausėme, kokių turime scenarijų ateičiai, kaip sociologijos žinios pasitarnauja aiškinant pokyčius ir numatant tolesnę visuomenės raidą. XIV draugijos konferencijoje kviečiame atsigręžti į sociologiją kaip mokslinę discipliną, jos istoriją ir ateities transformacijas.

Kartu su Lietuvos universiteto įsteigimu Kaune 1922 metais, prasideda sociologijos institucionalizacija Lietuvos aukštojo mokslo institucijose. Sociologiją dėstę profesoriai, pavyzdžiui Petras Leonas, transformavo tuometinį Lietuvos aukštąjį mokslą diegdami tokius metodus kaip polemika, istorinis lyginamasis metodas, reiškinių socialinio konteksto aiškinimas per priešpriešas. Lietuvos universitetas įtvirtino ir vystė mokslinę lietuvių kalbą (iki tol moksliniai darbai daugiausiai buvo rašomi kitomis kalbomis). Mokslas nuolat patiria kaitą. Šiandien sociologija pasitinka mokslo demokratizacijos procesus: atvirojo mokslo sprendiniai mokslinių tyrimų duomenų bei mokslinių publikacijų atvėrimui; moksliniai tyrimai vykdomi partnerystėje su viešojo sektoriaus, verslo ir pramonės partneriais; vystomas piliečių mokslas ir piliečių įtraukimas tiek vykdant mokslinius tyrimus, tiek nustatant tokių tyrimų poreikius, formuojant mokslinių tyrimų programas; moksliniai tyrimai orientuojami į paveikumą ir aktualių iššūkių sprendimą; mokslinė veikla peržengia disciplinų ribas ir tolesnis proveržis projektuojamas tarpsritinėse ar daugiadisciplinėse komandose. Ar šimtmetį skaičiuojanti sociologija Lietuvoje yra pasiruošusi šių procesų katalizuojamai metamorfozei?

Atveriant antrąjį sociologijos mokslo šimtmetį Lietuvoje kviečiame diskutuoti apie sociologijos šakų raidos tendencijas, apie bendrystę su kitomis disciplinomis, apie sociologijos demokratizaciją, ateities projektus, universiteto ir visuomenės dialogą. Tradiciškai konferencija taip pat kviečia pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus, pastarojo meto darbus.

Konferencija skirta: Lietuvos universiteto 100-mečiui paminėti. Sociologijos institucionalizacijos Lietuvoje 100-mečiui paminėti.

Konferencijos formatas: tiesioginis susitikimas; numatomos sesijos anglų kalba; galimos dalyvavimo formos: žodiniai pranešimai, apskritojo stalo diskusijos, laisvi klausytojai.

Data: 2022 m. gruodžio 2 d.

Vieta: Kauno technologijos universitetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas – istoriniai Lietuvos universiteto rūmai, A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas.

Daugiau informacijos: https://lsdkonferencija2022.ktu.edu/

2 gruodžio d. 10:00 - 17:00

A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!