M. Baltakio daktaro disertacijos “Silikatinio akmens funkcinių savybių priklausomybė nuo jo mineralinės sudėties ir tekstūros” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Marius Baltakys, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T

Mokslinis vadovas: prof. dr. Raimundas ŠIAUČIŪNAS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Rimvydas Kaminskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas,
Dr. Valentin Antonovič (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija – 08T),
prof. dr. Jonas Baltrušaitis (Lehigh universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
doc. dr. Zenonas Valančius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
prof. dr. Virgilijus Valeika (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Gaminant skirtingų savybių silikatinius mūro gaminius pasirenkamos įvairios žaliavų apdorojimo technologijos, formavimo mišinių sudėtys, kietinimo rėžimai, todėl gaminiuose gali susidaryti skirtingo baziškumo kalcio hidrosilikatai. Jie nulemia gaminių eksploatacines savybes. Kalcio hidrosilikatų susidarymas priklauso nuo gaminių hidroterminio apdorojimo trukmės ir temperatūros, pradinio mišinio molinio santykio (CaO/SiO2), žaliavų granuliometrinės sudėties ir grynumo, naudojamų priedų, maišymo intensyvumo ir kitų faktorių. Todėl svarbu ištirti kalcio hidrosilikatų susidarymo kinetiką modelinėse ir pramoninėse sistemose autoklavinio akytojo betono gamybos technologiniams procesams optimizuoti ir praplėsti jo panaudojimo sritis.
Darbe nustatyta sintezės parametrų įtaka kalcio hidrosilikatų susidarymo kinetikai akytame ir tankiame silikatiniame akmenyje bei nepresuotame bandinyje, taip pat produktų dispersiškumas, tekstūra bei stabilumas. Ištirta, kad gaminių kietinimo metu į susidarančių kalcio hidrosilikatų kristalų gardelės struktūrą galima įterpti ir taip utilizuoti medžiagas, kurių sudėtyje yra aplinkai agresyvių tirpių pereinamųjų metalų jonų. Taip pat parengtos rekomendacijos autoklavinio akytojo betono gamybos technologijos tobulinimui, siekiant sumažinti rišamosios medžiagos kiekį gaminiuose, jų savikainą ir pasiūlytos naujos panaudojimo sritys.

lapkričio 10 d. 14:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 aud., Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku