M. Duboso daktaro disertacijos „Studentų savivaldaus mokymosi skatinimas taikant interaktyviąsias technologijas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Mindaugas Dubosas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Socialiniai mokslai, edukologija – 07S

Mokslinė vadovė – doc. dr. Gintarė TAUTKEVIČIENĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Edukologijos mokslo krypties taryba:
prof. dr. Brigita JANIŪNAITĖ (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S) – pirmininkė;
prof. habil. dr. Marijona BARKAUSKAITĖ (Lietuvos edukologijos universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S);
prof. dr. Aušra KAZLAUSKIENĖ (Šiaulių universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S);
prof. dr. Velta LUBKINA (Rezeknės aukštoji mokykla, Latvija, socialiniai mokslai, edukologija – 07S);
prof. dr. Romualdas MALINAUSKAS (Lietuvos sporto universitetas, socialiniai mokslai, edukologija – 07S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Lietuvos edukologijos universiteto (Studentų g. 39, Vilnius), Šiaulių universiteto (Vytauto g. 84, Šiauliai) ir Lietuvos sporto universiteto (Sporto g. 6, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Daktaro disertacija skirta įvertinti interaktyviųjų technologijų naudojimo studijų procese studentų savivaldžiam mokymuisi skatinti ypatumus. Darbo metu teoriškai išskirti studentų savivaldaus mokymosi lygiai, leidžia įvertinti studentų pradinį savivaldaus mokymosi lygį ir pasiektą po mokymosi, naudojant interaktyviąsias technologijas; sukurta, tyrimo metu studentų naudota, interaktyvioji mokymosi aplinka; pagrįstas studentų savivaldaus mokymosi skatinimo, mokymo procese taikant interaktyviąsias technologijas, teorinis modelis ir tyrimo metodologija, leidžianti įvertinti šios aplinkos ypatumus studentų savivaldžiam mokymuisi. Nustatyta, kad ne visi veiksniai vienodai veikė studentų savivaldaus mokymosi lygių pasikeitimą. Labiausiai prisidėjo infrastruktūros veiksnys pasižymintis interaktyvumu, vartotojo atsakingumu ir mobilumu; dėstytojo pasirengimo veiksnys, pasižymintis dėstytojo gebėjimu kurti savivaldžiam mokymuisi palankias aplinkas, planuoti ir integruoti interaktyviąsias technologijas į ugdymo turinį; studento pasirengimo veiksnys, kai asmuo pasižymi stipria motyvacija ir nepriklausomumu; bendravimo ir paramos veiksnys pasižymintis per interaktyviąsias technologijas, informacijos sklaidą, kaupimą bei dėstytojų, draugų patarimus ir pagalbą.

Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes Free
free download udemy course

spalio 27 d. 11:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 g. 3, 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku