M. Švažo daktaro disertacijos „Biokuro klasterių poveikis ekonomikai regionų aspektu“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Mantas Švažas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika, S004

Mokslinis vadovas: prof. dr. Valentinas Navickas (Kauno technologijos universitetas socialiniai mokslai, ekonomika – S004).

Ekonomikos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:

Prof. dr. Rytis Krušinskas (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Ekonomika, S004) – pirmininkas;
Prof. Habil. dr. PRz Yuriy Bilan (Žešuvo technologijos universitetas, Lenkija, Socialiniai mokslai, Ekonomika, S004);
Doc. dr. Inga Konstantinavičiūtė (Lietuvos energetikos institutas, Socialiniai mokslai, Ekonomika, S004);
Prof. dr. Ilona Skačkauskienė (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Socialiniai mokslai, Vadyba, S003);
Prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Ekonomika, S004).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) bibliotekose ir Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:

Klimato kaita iš esmės keičia valstybių ir jų regionų energetinę sistemą. Iškastinio kuro šaltiniai yra keičiami atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Vienu iš pamatinių atsinaujinančių išteklių dėl savo fizinių savybių ir plataus panaudojimo yra biokuras. Šio ištekliaus panaudojimas yra svarbus siekiant ekonominio progreso, socialinių problemų sprendimo, aplinkos balanso palaikymo. Teigiamas biokuro panaudojimo kuriamas poveikis maksimizuojamas verslo subjektams veikiant klasterio struktūroje.  Mokslinėje literatūroje stokojama tyrimų, kurie leistų apibendrinti biokuro panaudojimo poveikį ekonomikai, ypač klasterių pavidalu. Disertacija yra skirta užpildyti šias spragas ir įvertinti biokuro panaudojimo poveikį regionų vystymuisi ir jų progresui. Iškeltiems uždaviniams pasiekti suformuotas konceptualus biokuro klasterio poveikio ekonomikai vertinimo modelis, nurodant pagrindines biokuro panaudojimo kuriamo poveikio kryptis. Poveikiui kompleksiškai įvertinti sukurtas biokuro konvergencijos indeksas, sutelkiantis darnų regiono vystymąsi atspindinčius duomenis. Indekso verifikacijai panaudoti Lietuvos duomenys, pabrėžiant šalies progresą vykdant biokuro konversiją. Atliktas empirinis tyrimas parodė, kad biokuro panaudojimo poveikis multiplikuojamas per savivaldybės pajamų augimą, tam tikrų socialinių išlaidų mažėjimą, efektyvesnį vietinio kuro panaudojimą. Tuo pačiu tai koreliuoja su importuojamo iškastinio kuro mažėjimu

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku