M. Zelbos daktaro disertacijos „Tinklinių galios keitiklių su prijungtais atsinaujinančiaisiais šaltiniais integravimo į uždarąjį elektros mikrotinklą tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Mantas Zelba, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006

Mokslinis vadovas: doc. dr. Tomas Deveikis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)

Energetikos ir termoinžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
dr. Sigitas Rimkevičius (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006) – pirmininkas
prof. dr. Algirdas Baškys (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)
vyr. m. d., dr. Algis Džiugys (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
prof. habil. dr. Antans Saulus Sauhats (Rygos technikos universitetas, Latvija, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)
doc. dr. Gytis Svinkūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija, T006)

 

Disertacijos gynimas vyks Kauno technologijos universiteto Rektorato salėje (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (Gedimino g. 50, Kaunas)

 

Anotacija: Atsinaujinančiosios energetikos rinkoje didėja poreikis jau iš anksčiau turimus tinklinius galios keitiklius panaudoti ir pritaikyti naujai paskirčiai – darbui uždarojo elektros mikrotinklo sistemoje. Kadangi tokių sistemų daugėja, didėja ir perteklinės galios sunaudojimo valdymo aktualumas. Atlikus mokslinę literatūros analizę pasigesta perteklinės galios, kurią sukelia nevaldomi atsinaujinantieji energijos šaltiniai su tinkliniais galios keitikliais uždarame elektros mikrotinkle, sunaudojimo valdymo metodų. Sukurtas ir ištestuotas metodas, dinamiškai valdantis sunaudojamą nuolat kintančią perteklinę galią uždarajame elektros mikrotinkle su tinkliniais galios keitikiliais ir atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais, neigiamai nepaveikiant akumuliuotos energijos kiekio sistemoje. Pasiūlytas valdymo metodas išplečia uždarųjų elektros mikrotinklų su nevaldomais atsinaujinančiaisiais energijos šaltiniais režimų valdymo ir efektyvumo charakteristikas.

22 vasario d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 – 402, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!