Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo instrumentų konstravimas matematikos pamokose pradinėse klasėse | Mokytojams+

Kita

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo instrumentų konstravimas matematikos pamokose pradinėse klasėse

Data: 2023 m. Gegužės 18 d. (ketvirtadienį) 15:30 val.
Vieta: nuotoliniu būdu, Zoom/Teams platformoje

Kiekvienas mokinys – net pradinukas  nori būti pozityviai ir tinkamai vertinamas pagal savo pastangas, gebėjimus, pasiekimus ir pažangą. Mokinių pasiekimai, asmenybės gebėjimų ir nuostatų raida, tolesnis mokymasis daugeliu atvejų priklauso nuo to, kaip kiekvienas yra vertinamas mokykloje.

Ką apie pradinio ugdymo matematikos pasiekimų ir pažangos vertinimo instrumentus šiandien turėtų žinoti mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai? Kokias praktines įžvalgas ir įrankius siūlo šioje srityje tyrimus atliekantys mokslininkai?

Paskaitos temos:

  • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo instrumentų konstravimas.
  • Tarpinis vertinimas.
  • Matematikos pažangos testai, sandaros reikalavimai ir užduočių kokybiniai reikalavimai.

Paskaitą veda KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto mokslininkė doc. dr. Irina Klizienė.

Apie lektorę: Dr. Irina Klizienė nuo 2013 m. dirba KTU Edukologijos tyrimų grupėje. Po disertacijos gynimo parengė 80 publikacijų. Mokslinės veiklos patirtį kaupė vykdydama projektus: 2019-2021 m. „Mokyklos vadovo lyderystės raiškos įtaka pradinių klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimams“  ir „Mokyklos ugdymo turinio kaitos tyrimas ir rekomendacijų parengimas”; 2019-2020 m. „Vaiko individualios pažangos stebėjimo ir vertinimo analitinis tyrimas“. 2017-2018 m. vadovavo studentų moksliniams tyrimams „Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais, taikant inovatyvias kūno kultūros pamokas” ir “Pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo ir jam įtaką darančių edukacinių veiksnių sąsajos su matematikos mokymosi pasiekimais”. Kūno kultūros vadovėlių pradinėms klasėms bendraautorė. Mokslininkė yra sukaupusi vertingos pradinių klasių mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimų validaus ir patikimo vertinimo, testų kūrimo, mokinių testavimo proceso organizavimo patirties.

Paskaita NEMOKAMA. Būtina išankstinė registracija. Visiems užsiregistravusiems atsiųsime Zoom/Teams prisijungimo nuorodą.

Daugiau informacijos apie renginį rasite Edukacinės kompetencijos centro puslapyje: shmmf.ktu.edu/ekc

18 gegužės d., 2023 15:30 - 17:00

Nuotoliniu būdu

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!