N. Kainbayev daktaro disertacijos “Aliuminio oksido priemaišų įtaka cirkonio oksido stabilizuoto skandžio oksidu plonų dangų mikrostruktūrai ir joniniam laidžiui” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Nursultan Kainbayev, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: gamtos mokslai, fizika, N002

Mokslinis vadovas: prof. dr. Giedrius Laukaitis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, fizika, N002)

Fizikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, fizika, N002) – pirmininkas
prof. dr. Liutauras Marcinauskas (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, fizika, N002)
vyr. m. d., dr. Šarūnas Meškinis (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, fizika, N002)
doc. dr. Pavels Onufrijevs (Rygos technikos universitetas, Latvija, gamtos mokslai, fizika, N002)
doc. dr. Tomas Šalkus (Vilniaus universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Disertacijos gynimas vyko Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio bibliotekoje, salėje M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Anotacija: Darbo tikslas – ištirti aliuminio priemaišų įtaką skandžio oksidu stabilizuoto cirkonio oksido plonų dangų, suformuotų garinant elektronų pluošteliu, mikrostruktūrai, kristališkumui ir joniniam laidumui. Tyrimo problema. Nėra išsamios fizikinių ir technologinių savybių analizės, komponentų santykio, dalelių morfologijos, fazinės sudėties, fazių kristalinės struktūros įtakos ZrO2–Sc2O3–Al2O3 sistemų plonoms dangoms, suformuotoms garinant elektronų pluošteliu esant skirtingoms nusodinimo temperatūroms ir skirtingam ir nusodinimo greičiui. Tyrimo tikslas ir uždaviniai. Tyrimo tikslas – sistemingai ir visapusiškai ištirti aliuminio priemaišų įtaką skandžio oksidu stabilizuoto cirkonio oksido plonų dangų mikrostruktūrai, kristališkumui ir joniniam laidumui. Tyrimo uždaviniai – suformuoti ZrO2 – Sc2O3– Al2O3 sistemų plonas keramines dangas naudojant garinimą elektronų spinduliu keičiant technologinius parametrus, ir naudojant Ramano spektroskopiją bei Rentgeno spindulių difrakciją, ištirti suformuotų plonų dangų kristalinės fazės sudėtį. Taip pat, ištirti suformuotų plonų dangų joninį laidį. Mokslinis naujumas. Informacijos apie trijų komponentų ZrO2-Sc2O3-MxOy oksidų sistemas yra labai mažai. Atskirai reikėtų pažymėti galimą priemaišų poveikį tarpkristalinių ribų struktūrai ir laidumui, kuris aiškiai pasireiškia Al2O3 – ScSZ sistemos atveju. Todėl, labai svarbu ištirti ZrO2-Sc2O3-Al2O3 sistemų fazinę sudėtį ir jų joninį laidį, nes trečiojo komponento įvedimas į ScSZ sistemą gali sąlygoti kristalinę struktūrą, mechanines savybes, stabilumą bei deguonies vakansijų skaičių ir jų mobilumą.

14 gruodžio d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio biblioteka, salė M7 (Studentų g. 48 – M7, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!