Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursai

Seminaras

Kvalifikacijos kėlimo kursų data, laikas: 2023 m. gegužės 16 d. (antradienis), 9:00 – 17:00 val.

Kvalifikacijos kėlimo kursų vykdymo forma: nuotolinis mokymas, tiesioginės transliacijos būdu.

(Pastaba. Mokymai bus organizuojami ir vykdomi nuotoliniu (tiesioginės transliacijos) būdu, naudojantis interaktyvia komunikacijos platforma Zoom (https://zoom.us/) ir vadovaujantis nuotoliniu būdu  vykdomų kvalifikacijos tobulinimo mokymų taisyklėmis)

Kvalifikacijos kėlimo kursai vykdomi pagal LR Aplinkos ministro 2020 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-462 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO programos turinys 

Eil. Nr. Tema Paskaitos trukmė, val. Komentaras
1 Pastatų, pastatytų pagal nuo 1992 iki 2005 metų galiojusius normatyvų reikalavimus, sertifikavimo ypatumai.  Teisės aktų reikalavimai pastatų atitvarų šiluminėms savybėms nuo 1992 iki 2005 metų 1 Senų pastatų atitvarų galimi konstrukciniai sprendimai ir atitvarų šiluminės savybės.Pranešėjas R. Bliūdžius
2 Rekuperatorių bandymų sąlygos pagal EN standartų reikalavimus ir rekuperatorių efektyvumo vertinimas sertifikuojant pastatus pagal gamintojo deklaruojamas rekuperatorių efektyvumo savybes 1  Vėdinimo įrenginių bandymo sąlygos ir bandymų metu nustatomi techniniai duomenys. Reikalavimų pastatų sandarumo bandymams pokyčiai.Pranešėjas K. Banionis
3 Naujausi statybos produktai, pastatų atitvarų konstrukciniai sprendimai ir naujos tendencijos statyboje siekiant padidinti pastatų energinį efektyvumą 1 Aerogeliai, didelio tankio polistireninis putplasčiai, šiaudų ir medienos pluošto termoizoliaciniai gaminiai, blokelių mūras su termoizoliaciniais intarpais, daugiasluoksniai produktai,  kanapių betonas, PF, perlito gaminiai.Pranešėjas E. Monstvilas
4 Probleminiai pastatų projektiniai sprendimai, kurių skaičiavimo metodai nenumatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programoje. Šių projektinių sprendimų įvertinimo būdai skaičiuojant su programa NRG 1 Saulės elektrinės su elektros energijos baterijomis, kombinuoti/hibridiniai saulės kolektoriai (vandenį šildantys + FV), orą šildantys saulės kolektoriai, „žalioji“ elektros energija, centralizuotas vėsinimas, elektros generatoriai, kombinuoti dujiniai katilai.Pranešėjas E. Monstvilas
5 Klaidų identifikavimas pastato energinio naudingumo skaičiavimuose. Klaidų analizė 1 Dažniausiai pasitaikančios klaidos. Taip pat bus aptarti keli netipiniai atitvarų sandūrų mazgai ir jų ilginių šiluminių tiltelių vertinimas sertifikuojant pastatus.Pranešėjas J. Ramanauskas
6 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kompiuterinės programos NRG ypatumai ir darbo su šia programa specifika. Naujausi NRG programos patobulinimai 1 Parengta nauja NRG7 programa, kuri atitinka STR 2.01.02:2016 pasikeitimus įteisintus 2022-08-26 aplinkos ministro įsakyme. Ją planuojama pradėti taikyti nuo  2023 metų pradžios. Apie NRG 7 programos ypatumus.Pranešėjas T. Krivelis
7 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialistų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į klausimus 1 Į ekspertų klausimus atsakinės visi seminare dalyvaujantys pranešėjai
Viso: 7 val.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programa apima Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo pakeitimo“ nustatytų naujų reikalavimų pastatų energiniam naudingumui taikymo pastatų energiniam naudingumui sertifikuoti praktinius ir teorinius klausimus bei praktinius mokymus dirbti su kompiuterine programa NRG.

Mokymų metu taip pat bus analizuojamos dažniausiai ekspertų daromos klaidos ir atsakyta į klausimus apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metu kylančius neaiškumus.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas, pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Mokymo organizatoriai pasilieka teisę keisti šiame tvarkaraštyje nurodytą mokymo temų eiliškumą.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursuose, turi atsiųsti prašymo formą su sutikimu tvarkyti asmens duomenis elektroniniu paštu: giedre.valatke@ktu.lt. Jeigu už kursus mokės įmonė, taip pat turi užpildyti mokėtojo rekvizitų formą.

Dėl registracijos į seminarus kreiptis į Giedrę Valatkę: giedre.valatke@ktu.lt, tel. +370 37 45 13 51. Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina asmeniui – 125 eurai.

Po mokymų per 5 darbo dienas pažymėjimai bus išsiųsti elektronine forma.

Pastabos.

Registracija į kursus vykdoma iki 2023 m. gegužės 10 d. Mokymuose galima dalyvauti tik  iš anksto el. būdu į juos užsiregistravus.

 

16 gegužės d., 2023 09:00 - 17:00

programos Zoom pagalba

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!