R. Benetytės daktaro disertacijos „Įmonių investicijų į inovacijas intensyvumas ir rizika šalies tvarumo kontekste“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Raminta Benetytė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika, S004

Mokslinis vadovas – prof. dr. Rytis Krušinskas (Kauno technologijos universitetas socialiniai mokslai, ekonomika, S004)

Ekonomikos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Daiva Dumčiuvienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika,  S004) – pirmininkė,
prof. dr. Vilija Aleknavičienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004),
doc. dr. Asta Baliutė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004),
prof. dr. Andrzej Buszko (Varmijos ir Mozūrijos universitetas Olštyne, Lenkija, socialiniai mokslai, ekonomika, S004),
prof. dr. Vaida Pilinkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika, S004).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) bibliotekose bei Lietuvos energetikos institute (Breslaujos g. 3, Kaunas).

Anotacija:

Sparčiai kintančiame technologijų pasaulyje įmonės, norėdamos išlikti konkurencingos, privalo prisitaikyti prie rinkos poreikių. Tam reikalingos ne tik lėšos, kurios būtų investuotos į nuoseklų, darnų ir ilgalaikį inovacijų kūrimą, bet ir sistemingas, gerąja praktika grįstas įmonės valdymas. Įmonės turi būti ne tik finansiškai, bet ir socialiai atskaitingos darbuotojams, valdybai, klientams, kreditoriams, tiekėjams, visuomenei ir valstybei, turėti aiškią valdymo politiką. Visgi aukštas investicijų į inovacijas rizikos laipsnis, o taip pat vidaus ir išorės rizikos veiksniai trukdo spartesniam inovacijų diegimui. Be to, pačios valstybės taipogi konkuruoja tarpusavyje, siekdamos tarptautinės lyderystės. Įmonių investicijų į inovacijas ir valstybių tvarumo takoskyra yra signalas, jog įmonės ir valstybės lėtai juda tvarumo kryptimi. Todėl išskiriamas tyrimo objektas – įmonių investicijų į inovacijų intensyvumas ir rizika šalių tvarumo (ekonomikos, aplinkos ir socialinio tvarumo bei inovacijų) kontekste. Disertacinio darbo tikslu siekiama – sukurti įmonių investicijų į inovacijas intensyvumo ir rizikos vertinimo metodologiją šalies tvarumo veiksnių kontekste, kuri būtų viena iš pagalbinių ne tik įmonės, bet ir valstybės įrankių siekiant ilgalaikės plėtros. Disertacijoje analizuojamas ir atliekamas įmonių investicijų į inovacijas intensyvumo ir rizikos vertinimas, gerosios įmonių valdymo praktikos principų ir atitinkamų jų veikimo šalių tvarumo kontekste, išskiriant atskirus tvarumo segmentus vertinime. Šis tyrimas padeda identifikuoti aiškias tiriamų veiksnių sąsajas, siekiant nuoseklaus įmonių investavimo į inovacijas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku