S. Kašėtaitės daktaro disertacijos „Bioskaidūs tinkliniai glicerolio diglicidileterio polimerai ir polimeriniai kompozitai“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Sigita Kašėtaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T

Mokslinis vadovas: prof. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Kęstutis Baltakys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas,
prof. dr. Saulutė Budrienė (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
doc. dr. Rima Klimavičiūtė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T),
doc. dr. Sergei V. Kostjuk (Baltarusijos valstybinis universitetas, Baltarusija, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
doc. dr. Ramunė Rutkaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Šiuo metu plastikų gamybai daugiausiai naudojamos iš naftos gaunamos žaliavos, tačiau tokie plastikai yra stabilūs aplinkoje ilgą laiką ir tai gali tapti problema daugelyje plastikų panaudojimo sričių. Naudojant bioplastikus galima išvengti šio trūkumo. Glicerolis, šalutinis biodyzelino gamybos produktas, ir glicerolio dariniai galėtų būti naudojami kaip pradinė medžiaga bioplastikų gamybai. Glicerolio diglicidileterio polimerai ir polimeriniai kompozitai gauti veikiant ultravioletinei/regimajai spinduliuotei. Atliekant fotolitografijos, dinaminės projekcinės litografijos ir 3D lazerinės litografijos eksperimentus, nustatyta, kad glicerolio diglicidileterio ir 3′,4′-epoksicikloheksilmetil-3,4-epoksicikloheksankarboksilato kompozicija yra tinkama optiniam 3D spausdinimui. Įvertinus glicerolio diglicidileterio ir pramonės atliekų (rapsų išspaudų, fosfogipso ir ragų miltų) kompozitų mechanines savybes, nustatyta, kad kompozitai gali būti naudojami kaip mulčiavimo dangos.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku