S. Nasiri daktaro disertacijos “Naujų organinių elektroaktyvių junginių, pasižyminčių greitąja arba uždelstąja fluorescencija, savybių tyrimai” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Sohrab Nasiri, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008

Mokslinis vadovas: Prof. habil dr. Juozas Vidas Gražulevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Mokslinis konsultantas: Dr. Dmytro Volyniuk (Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslai, chemija, N003)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Saulius Grigalevičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008) – pirmininkas
Prof. dr. Arvaidas Galdikas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
Prof. dr. Alexander Kukhta (Baltarusijos valstybinis universitetas, Baltarusija, gamtos mokslai, fizika, N002)
Dr. Šarūnas Meškinis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
Prof. dr. Rasa Pauliukaitė (Fizinių ir technologijos mokslų centras, gamtos mokslai, fizika, N002)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Organiniai šviesos diodai (toliau – OLED) tapo viena iš labiausiai dominuojančiųjų ekranų technologijų ir potencialiai gali tapti naujos kartos kietojo kūno šviesos šaltiniu. Paprastai OLED-ai yra dvigubo krūvininkų injekcijos prietaisai, reikalaujantys tuo pačiu metu elektronų ir skylių padavimo į gretimus organinius sluoksnius, ko pasėkoje skleidžiama elektroliuminescencija. Norint, kad OLED-ai būtų efektyvus, reikalinga lengvai pasiekiama, subalansuota krūvininkų pernaša ir aukštas eksitonų konversijos į šviesą efektyvumas.
Norint pasiekti efektyvią skylių ir elektronų rekombinaciją emituojančiame sluoksnyje, reikalinga organinių elektroliuminescencinių medžiagų π-konjuguota struktūra. Pagrindiniai reikalavimai organinėms elektroaktyvioms medžiagoms, naudojamoms labai efektyviuose elektroliuminescenciniuose prietaisuose, yra tinkamos optinės ir fotofizinės savybės, geras terminis ir morfologinis stabilumas, taip pat tinkami energetiniai lygmenys. Organinių elektroaktyvių junginių struktūrose esančių skirtingų donorinių (toliau – D) ir akceptorinių (toliau – A) fragmentų derinys suteikia tikimybę pasiekti platų norimų savybių diapazoną.
Šio darbo tikslas – ištirti ir išsamiai išanalizuoti naujų organinių elektroaktyvių junginių savybes ir veikimą OLED-uose, siekiant nustatyti struktūros ir savybių santykį.
Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai:

  • Karbazolo darinių, turinčių vieną ar du tetra-/trifeniletenilpakaitus, fotofizikinių ir elektroliuminescencinių savybių tyrimas.
  • Ksantenono darinių fotofizinių, fotoelektrinių ir krūvį pernešančių savybių tyrimas.
  • Tetrahidrodibenzfenantridino ir fenantrimidazolo darinių fotofizinių, elektrocheminių ir elektroliuminescencinių savybių tyrimas.
  • OLED-ų, turinčių tetra-/trifeniletenilpakeistų 9,9-dimetilacridino darinių, fotofizikinių savybių tyrimas, formavimas ir apibūdinimas.

Nelegiruotų ir legiruotų prietaisų, turinčių asimetrinio D-A-D’ tipo TADF spinduolius, kuriuose skirtingus pakaitus turintys donoriniai karbazolo fragmentai tiesiogiai sujungti su chinoksalino fragmentu, elektroliuminescencinių savybių tyrimas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku