A. Sološenko daktaro disertacijos „Širdies aritmijų aptikimas fotopletizmogramos signaluose“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Andrius Sološenko, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T

Mokslinis vadovas: prof. dr. Vaidotas Marozas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T)

Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
doc. dr. Elena Jasiūnienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T) – pirmininkė,
prof. habil. dr. Audrius Aidietis (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, medicina – 06B),
prof. dr. Raquel Bailon (Saragosos universitetas, Ispanija, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T),
prof. dr. Arminas Ragauskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija – 01T),
prof. dr. Saulius Šatkauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, biomedicinos mokslai, biofizika – 02B).

 

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Širdies aritmijai aptikti paprastai naudojama EKG, bet tam reikia bent kelių prie kūno tvirtinamų elektrodų, kas nėra patogu atliekant ilgalaikę stebėseną, pvz., parą ir ilgiau. Šioje disertacijoje sprendžiama širdies aritmijų, pvz., priešlaikinių skilvelių susitraukimų (PSS) ir prieširdžių virpėjimo (PV), aptikimo problema naudojant fotopletizmogramos (FPG) signalus kaip alternatyvą EKG. FPG signalams registruoti pakanka vieno jutiklio, tvirtinamo, pvz., ant riešo, tačiau šie signalai neatsparūs judesio sukeltiems triukšmams (artefaktams), dėl kurių galimi klaidingi aliarmai. Šiai problemai spręsti buvo iškelti uždaviniai: 1) išanalizuoti aritmijų stebėsenos ir biosignalų apdorojimo metodus, 2) sukurti ir ištirti FPG signalų modelį, gebantį simuliuoti įvairių tipų aritmijas, 3) sukurti ir ištirti metodą PSS aptikti, 4) sukurti ir ištirti metodą PV aptikti. Tyrimo rezultatai rodo: 1) sukurtas šiuo metu vienintelis FPG signalų modelis gebantis tik širdies rimtu pagrįsta informacija simuliuoti FPG signalus su įvairių tipų aritmijomis, kurių morfologija atitinka realius signalus. Modelis skirtas FPG pagrįstiems aritmijų aptikimo algoritmams kurti ir bandyti, 2) sukurtas patikimas FPG signalais pagrįstas metodas pavieniams PSS ir bigemijos epizodams aptikti, kuris remiasi širdies ritmo analize, artefaktų atpažinimu ir dirbtiniu neuronų tinklu, 3) sukurtas patikimas metodas PV aptikti remiantis FPG signalais, kombinuojantis PV aptikimą su FPG kokybės įvertinimu, leidžiančiu pasiekti didelį specifiškumą esant net mažam signalo ir triukšmo santykiui.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku