Studentų mokslinė konferencija „SMILES 2022: Socialiniai, humanitariniai mokslai ir menai šiuolaikinėje visuomenėje“

Konferencija

Studentų mokslinė konferencija „SMILES 2022: SOCIALINIAI, HUMANITARINIAI MOKSLAI IR MENAI ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE“ vyks 2022 m. lapkričio 18 d.

Kviečiame įvairių mokslo sričių, krypčių bei studijų pakopų studentus ir jaunuosius mokslininkus dalyvauti konferencijoje, diskutuoti apie mokslines ir praktines problemas bei pristatyti savo tyrimų rezultatus! Straipsniai, atitinkantys mokslo straipsniams keliamus reikalavimus, bus recenzuojami ir publikuojami elektroniniame konferencijos leidinyje. Pranešimai ir straipsniai gali būti rengiami lietuvių ar anglų kalba.

Kviečiame registruotis ir pateikti pranešimo santrauką iki 2022 m. lapkričio 5 d.
Kilus klausimams, kreiptis el. paštu: diana.burbiene@ktu.lt
Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius galima siųsti iki 2023 m. sausio 5 d.

Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Daugiau informacijos: https://shmmf.ktu.edu/mokslas/studentukonferencija/

Konferencijos programa

__________________________________________________________________

The Scientific Student Conference “SMILES 2022: SOCIAL SCIENCES, ARTS AND HUMANITIES IN CONTEMPORARY SOCIETY” is approaching! The Conference will be held on 18 November 2022 at Kaunas University of Technology, Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities (A. Mickevičiaus str. 37, Kaunas).

Hereby we invite young researchers and students of all areas of science and all cycles of studies to attend the Conference, to participate actively in the discussions, and to contribute presentations of their own work! Articles meeting the requirements will be published in the Conference e-proceedingsThe reports and the articles are to be presented in Lithuanian or in English.

You are kindly invited to register by the 5th of November, 2022.
All Conference-related questions should be sent to: diana.burbiene@ktu.lt
Papers based on the presentations can be sent until the 5th of January, 2023.

Participation in the conference is free

More information: https://shmmf.ktu.edu/mokslas/studentukonferencija/

Conference programme

18 lapkričio d., 2022 11:00 - 14:30

A. Mickevičiaus g. 37, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!