T. Dambrausko daktaro disertacijos „α-C2SH, kilchoanito bei hidroksiledgrevito sintezė ir jų funkcinės savybės“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Tadas Dambrauskas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai,  chemijos inžinerija – T005

Mokslinė vadovas: prof. dr. Kęstutis Baltakys, (Kauno technologijos universitetas, Technologijos mokslai, Chemijos inžinerija – T005).

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Rimvydas Kaminskas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – T005) – pirmininkas;
doc. dr. Andrei Rotaru (Krajovos universitetas, Rumunija, gamtos mokslai, chemija – N003);
doc. dr. Ramūnas Skaudžius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, chemija – N003);
doc. dr. Zenonas Valančius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – T005);
prof. dr. Virgilijus Valeika (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija –  T005);

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, 44239 Kaunas).

Anotacija:

Daktaro disertacijoje tirtas aplinkai draugiškos rišamosios medžiagos gavimo būdas, susidedantis iš hidroterminės kalcio silikatų ir/arba kalcio hidrosilikatų sintezės bei jų kietafazio aktyvinimo esant žemai temperatūrai. Darbe pasiūlytas naujas bevandenio kalcio silikato – kilchoanito (Ca3Si2O7) gamybos būdas hidroterminėmis sintezės sąlygomis. Be to pirmą kartą hidroterminėmis sintezės sąlygomis (CaO/SiO2=2,25, 48 h, 200 °C) susintetintas dvibazis kalcio hidrosilikatas – hidroksiledgrevitas (Ca9(SiO4)4(OH)2), ištirtos jo fizikinės bei cheminės savybės, taip pat jis panaudotas aplinkai draugiškos rišamosios medžiagos gamyboje. Išnagrinėta, kad po mechanocheminio ir terminio aktyvavimo nestechiometrinės sudėties mišiniuose susintetinti kalcio silikatai ir/arba kalcio hidrosilikatai gali būti naudojami aplinkai draugiškų rišamųjų medžiagų gamyboje. Gautos rišamosios medžiagos savybės atitinka standartų reikalavimus, keliamus belitiniams ir specialiems žematemperatūriams cementams. Ši rišamoji medžiaga daugeliu atvejų gali būti naudojama kaip alternatyva įprastiniam portlandcemenčiui. Tai aktualu keliais aspektais: 1) dėl 600–1000 °C žemesnės degimo temperatūros sumažėja cementų gamybos energijos sąnaudos; 2) dėl mažesnio CaCO3 kiekio žaliavose ir mažesnių kuro sąnaudų sumažėja CO2 emisija.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku