T. Janušo daktaro disertacijos “Funkcinių mikroskystinių elementų, valdomų tūrinių akustinių bangų, kūrimas ir tyrimas” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Tomas Janušas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009

Mokslinis vadovas: prof. dr. Giedrius Janušas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009)

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009) – pirmininkas
prof. dr. Vytenis Jankauskas (Vytauto Didžiojo universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009)
prof. dr. Sergei Kruchinin (Ukrainos nacionalinė mokslo akademija, gamtos mokslai, fizika, N002)
vyr.m.d., habil. dr. Algimantas Bubulis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija, T009)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Kuriant šiuolaikinius biojutiklius yra reikalingos mikromechaninių skystinių elementų kūrimo bei biodalelių juose pozicionavimo ir valdymo technologijos. Todėl tokiuose mikromechaniniuose įtaisuose sukuriamos nano- / mikroerdvės į kurias pozicionuojamos diagnostinę funkciją atliekančios biodalelės. Todėl aktualu nano- / mikrometriniame lygyje sukurti mikromechanines sistemas su nano- / mikroerdvėmis, kurios gali būti panaudotos kuriant nano- / mikrobiodalelių gaudyklas bei saugyklas ir šiuo pagrindu veikiančius biojutiklius. Sukurtas ir disertacijoje pristatytas mikroskystinis akustoforezės funkcinis elementas, kuris suformuotas pjezoelektriniame nanokompozite, pasižyminčiame pjezoelektrinėmis savybėmis mikrometriniame lygyje, kas leidžia dar efektyviau generuoti tūrines akustines bangas, o tai reiškia ir valdyti biodaleles. Tradiciškai akustoforezės prietaisai gaminami iš silicio, stiklo, PMMA, PDMS ir kitų medžiagų. Gaminant mikroskystinius prietaisus iš pjezoelektrinio nanokompozito, kyla biologinių dalelių suderinamumo su švinu problema. Todėl kitas disertacijoje spręstas uždavinys – sukurti bešvinį pjezoelektrinį nanokompozitą, pasižymintį pjezoelektriniu efektu mikrometriniame lygyje, pakeičiant šviną bariu.

27 birželio d. 10:00

Kauno technologijų universiteto disertacijų gynimo salė (K.Donelaičio g. 73-403)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!