T. Makavecko daktaro disertacijos “Pastatų atitvarų su poliizocianurato (PIR) termoizoliaciniu sluoksniu šiluminių savybių kaitos tyrimai” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Tomas Makaveckas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002

Mokslinis vadovas: prof. dr. Raimondas Bliūdžius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002) 

Statybos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Kęstutis Baltakys (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002) – pirmininkas
dr. Karolis Banionis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002)
prof. dr. Targo Kalamees (Talino technologijos universitetas, Estija, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002)
doc. dr. Jolanta Šadauskienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija, T002)
dr. Saulius Vaitkus (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Nustatant standžiųjų poliizocianurato putų (PIR) termoizoliacinių gaminių šilumines savybes eksploatacijos metu, kai šie gaminiai montuojami skirtingų temperatūrų aplinkos sąlygomis pastatų atitvarose, jų šiluminės savybės gali pakisti, pakeisdamos ir viso pastato šilumos sąnaudas. PIR šiluminio laidumo pokyčiai ir jų įtaka pastatų šilumos nuostoliams ištirti pagal tris grupes: medžiagos šiluminio laidumo pokyčiai keičiantis vidutinei gaminio temperatūrai, pokyčiai gaminiui išbuvus tam tikrą laiką aukštos arba žemos temperatūros aplinkoje ir pokyčiai, susiję su PIR dangomis; šilumos perdavimo per PIR gaminiais apšiltintas konstrukcijas pokyčiai (montuojant PIR atitvarose, neišvengiama gaminių jungimo ir pjaustymo, todėl pastatų kampiniuose sujungimuose dėl skirtingo medžiagos šiluminio laidumo ir dangų įtakos gali susiformuoti ilginiai šiluminiai tilteliai, kurie taip pat turi įtakos pastato šilumos nuostoliams); galimos pastato šilumos nuostolių pro atitvaras prognozavimo paklaidos, susijusios su deklaruojamo PIR šilumos laidumo koeficiento nustatymu (bandinio geometrinių parametrų parinkimu, siekiant išvengti šoninių šilumos nuostolių), dangų įtakos vertinimu ir bandinio sendinimo technologija. Anksčiau atlikti tyrimai nepateikdavo pakankamų įrodymų apie teigiamus ar neigiamus PIR gaminių šilumos laidumo nustatymo ir vertinimo pokyčius bei jų įtaką pastatų šilumos nuostoliams. Kadangi šių gaminių naudojimas energiškai efektyviuose pastatuose didėja, išsamus šios medžiagos šiluminių savybių nustatymo ir pokyčių įvertinimas bei pagrindimas prisidės prie tikslesnio pastatų energinių sąnaudų vertinimo ir optimalaus statybinių termoizoliacinių medžiagų naudojimo.

12 sausio d. 10:00

Kauno technologijos universiteto Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73-403, Kaunas)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!