V. Daunoro daktaro disertacijos “Nuotolinės elektros apskaitos priemonių paklaidų stebėsenos metodas” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Vytautas Daunoras, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis:  technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001

Mokslinis vadovas: Prof. dr. Žilvinas Nakutis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)

Mokslinis konsultantas: Prof. dr. Robertas Lukočius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)

 Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
Prof. dr. Dangirutis Navikas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001) – pirmininkas
Prof. dr. Darius Plonis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)
Doc. dr. Reimondas Šliteris (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)
Prof. dr. Stefano Rinaldi (Brešos universitetas, Italija, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)
Prof. dr. Darius Viržonis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, elektros ir elektronikos inžinerija, T001)

Disertacijos gynimas vyks nuotoliniu būdu, norintys stebėti transliaciją kviečiami prisijungti čia.

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Disertacijoje pristatomas nuotolinis žemosios įtampos elektros skirstomųjų tinklų elektros energijos apskaitos prietaisų paklaidų stebėsenos metodas. Metodas paremtas tikrinamojo matuoklio aktyvios galios rodmenų palyginimų su sinchronizuotos pamatinės matavimo priemonės rezultatais. Metodas įgalina nuotoliniu būdu įvertinti elektros energijos matuoklių paklaidas ar pataisos koeficiento vertę kuria naudojantis galima pakoreguoti tikrinamojo matuoklio galios rodmenis, nenutraukiant elektros tiekimo vartotojui. Sukurto metodo įdiegimo atveju numatoma vertė yra geresnė elektros energijos vartotojų ir tiekėjų ekonominių interesų apsauga. Sukurtasis stebėsenos metodas neskirtas pakeisti galiojančios metrologinės priežiūros procedūrų, įteisintų nacionaliniuose teisės aktuose, tačiau jis leidžia kiekvienos elektros energijos matavimo priemonės būklės stebėseną intervaluose tarp metrologinių patikrų, o jo rezultatai gali būti panaudoti identifikuoti pavienius skaitiklius, kurių metrologinės charakteristikos netenkina atitinkamų standartų reikalavimų. Sistemingųjų metodo paklaidų tyrimas atliktas matematinio modeliavimo būdu. Atsitiktinių metodo paklaidų dėl galios fluktuacijų tyrimas atliktas pasinaudojant sintezuotais galios profiliais. Sukurta eksperimentinė metodą įgyvendinanti sistema kuria pasinaudojus atliktas metodo verifikavimas eksperimentiniu būdu tipiniuose žemosios įtampos skirstomuosiuose elektros tinkluose. Naudojantis modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatais ir analitiniais modeliai, įvertinta pataisos koeficiento nustatymo neapibrėžtis. Disertacijoje taip pat pristatyta siūlomo naujo metodo pritaikymo galimybių teisinės bei pramoninės metrologijos srityse analizė.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku