J. Černeckienės daktaro disertacijos „Vėjo energijos naudojimo pastatui šildyti taikant hidraulinę sistemą tyrimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Jurgita Černeckienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. dr. Tadas ŽDANKUS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T);

Statybos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Raimondas Bliūdžius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T) – pirmininkas,
dr. Karolis Banionis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, statybos inžinerija – 02T),
dr. Demetri Bouris (Nacionalinis Atėnų technikos universitetas, Graikija, technologijos mokslai, statybos inžinerija 02T),
dr. Eugenijus Perednis (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, energetika ir termoinžinerija – 06T),
prof. dr. Petras Punys (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija – 04T).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) bibliotekoje.

Anotacija:
Disertacijoje analizuojamos mechaninės vėjo energijos konvertavimo į šiluminę energiją galimybės ir pritaikymas mažai energijos naudojančių pastatų šiluminės energijos poreikiams, mechaninę vėjo energiją konvertuojant į šiluminę energiją hidrauliniame įrenginyje. Darbe įvertinti būdingų mažai energijos naudojančių pastatų šildymo ir vėdinimo energijos poreikiai, nustatant pastato šildymo sistemos šiluminę galią, išanalizuota vėjo energetikos aspektu būdingų Lietuvos vietovių metinio vėjo energijos potencialo dinamika ir jos atitikimas pastato šiluminės energijos poreikiams, elektros varikliu imituojant vėjo jėgainės darbą eksperimentiškai ištirtas hidraulinio įrenginio šilumos gamybos dėsningumas, sudarytos hidraulinio įrenginio darbo kreivės esant skirtingiems darbo režimams. Darbe taip pat išanalizuotos eksperimentinės hidraulinės sistemos automatinio reguliavimo galimybės, įvertinant energijos konvertavimo hidraulinėje sistemoje specifiką, bei sudarytas algoritmas, kuriuo vadovaujantis iš vėjo energijos konvertuota šiluminė energija gali būti integruota į pastato šildymo sistemą. Siekiant panaudoti vėjo, kaip atsinaujinančio energijos šaltinio, energiją pastatų šildymo sistemose, buvo sukurta eksperimentinė šilumą generuojanti hidraulinė sistema ir nustatyta šilumą generuojančios hidraulinės sistemos optimalaus darbo režimo valdymo lygtis, leidžianti suderinti hidraulinės sistemos darbą su pirminiu energijos šaltiniu – vėju. Modeliuojant hidraulinės sistemos darbą buvo atliekamos vėjo energijos simuliacijos apimant mažų vėjo greičių intervalą. Gauti tyrimo rezultatai ir sudarytas vėjo energijos integravimo į pastato šildymo sistemą algoritmas praplečia statybos inžinerijos mokslo šaką.

rugsėjo 15 d. 10:00

Kauno technologijos universiteto disertacijų gynimo salėje (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku