VLKK paskaita: „Mokslinis tekstas: struktūra ir rišlumas“

Paskaita

Kviečiame universiteto bendruomenę į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos organizuojamą paskaitą „Mokslinis tekstas: struktūra ir rišlumas“, kurią skaitys Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros docentė dr. Vilma Zubaitienė. 

Paskaitoje aptariami įvairių sričių moksliniai tekstai struktūros ir rišlumo aspektais, parodomos teksto siejimo priemonių funkcijos ir raiška.

Paskaita vyks „Zoom“ platformoje š. m. lapkričio 10 d. 15:30 val.

„Zoom“ nuoroda: https://liedm.zoom.us/j/82850451984

Vilma ZubaitieneTrumpai apie pranešėją:

Dr. VILMA ZUBAITIENĖ – Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedros docentė.

     • Vilniaus universitete dėsto Akademinio rašymo ir skaitymo, Lingvistinės teksto analizės, Leksikografijos, Redagavimo įgūdžių ugdymo, Retorikos ir specialybės kalbos, Bendrinės lietuvių kalbos: nuostatų ir vartosenų, Leksinės semantikos ir Leksinės tipologijos kursus;
     • VU Lietuvių kalbos katedros vedėja;
     • Vadovauja Specialybės kalbos dėstymo Vilniaus universiteto studentams projektams;
     • Viena iš monografijos „Studentų darbų fraziškumas“ (Zubaitienė ir kt. 2020) ir Akademinių frazių sąvado (http://www.frazynas.flf.vu.lt/) autorių;
     • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, Žodyno pakomisės pirmininkė, Gramatikos, rašybos ir skyrybos, Vadovėlių vertinimo ir Kalbos politikos pakomisių narė.

10 lapkričio d. 15:30 - 17:00

https://liedm.zoom.us/j/82850451984

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!