I. Zykienės daktaro disertacijos „Vietovės patrauklumo verslo plėtrai sumanaus vystymosi kontekste vertinimas“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Ineta Zykienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, ekonomika – 04S

Mokslinis vadovas – prof. dr. Vytautas Snieška (Kauno technologijos universitetas socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Ekonomikos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:
prof. dr. Daiva Dumčiuvienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S) – pirmininkė,
prof. dr. Vaida Pilinkienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
prof. dr. Gražina Startienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S),
doc. dr. Iveta Šimberova (Brno technologijos universitetas, Čekija, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S).

Su disertacija galima susipažinti  Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas), Klaipėdos universiteto (K. Donelaičio a. 3, Klaipėda) ir Lietuvos energetikos instituto (Breslaujos g. 3, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:
Disertacijoje analizuojama laikmečio aktualijas atspindinti vietovių patrauklumo verslo plėtrai sumanaus vystymosi kontekste problematika. Disertacijoje patikslintas vietovės patrauklumo verslo plėtrai sumanaus vystymosi kontekste apibrėžimas, vietovės gebėjimo pritraukti, sukurti ir išlaikyti verslą bei investicijas ir sistemos sumanaus vystymosi požiūriu. Šio apibrėžimo naujumas yra susijęs su požiūriu, kad vietovės gebėjimą būti patrauklia verslui formuoja tiek valdžios institucijos, tiek ekonomikos subjektai, tiek ir vietovės aplinka bei sąlygos.
Disertacijoje suformuotas vietovės patrauklumo verslo plėtrai sumanaus vystymosi kontekste veiksnių (VPV) modelis, kuriame išskirti pagrindiniai patrauklumą formuojantys veiksniai, sujungti į bendrą tarpusavio ryšius atspindinčią sistemą, juos grupuojant į skirtingų patrauklumų veiksnių grupes pagal sumanaus vystymosi komponentes.
Disertacijoje sukurtas vietovės patrauklumo verslo plėtrai sumanaus vystymosi kontekste indeksas (VPindex) ir apskaičiuoti skirtingų Lietuvos apskričių patrauklumo verslo plėtrai sumanaus vystymosi kontekste indeksai ir rangai pagal bendrą patrauklumą bei pagal konkrečius VPindex subindeksus, įvertintas bendro ir pagal atskirus VPindex subindeksus patrauklumo verslo plėtrai ryšys su vietovės verslo plėtrą nusakančiais rodikliais. Remiantis atliktais skaičiavimais pateiktos rekomendacijos Lietuvos apskričių patrauklumo verslo plėtrai sumanaus vystymosi kontekste didinimui.

Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
free download udemy paid course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku