Mokslo grupė - Daiktų ir paslaugų internetas

Realaus laiko kompiuterių sistemų centre atliekami išmaniosios aplinkos bei daiktų ir paslaugų interneto taikomieji bei priešakiniai tyrimai. Nuo 2000-ųjų Centre atliekami išmaniųjų namų tyrimai.Centre kuriami metodai, algoritmai ir technologijos leidžia įgyvendinti inovatyvias išmaniųjų aplinkų sistemas, išmaniųjų sistemų bei daiktų interneto ir namų sistemas bei joms skirtas paslaugas.Centre kuriamos inovacijos remiasi atvirosios architektūros modeliu, kuris leidžia integruoti įvairias trečiųjų šalių paslaugas – kuriami nauji verslo modeliai potencialiems išmaniųjų aplinkų paslaugų tiekėjams.Gamybos plėtra (pramonė 4.0) – kuriami ir projektuojami bei gaminami produktai yra konkurentabilūs, pasižymi aukštais intelektiniais sprendimais, padidintu funkcionalumu, žemesne kaina. Centre yra šiuolaikinės projektavimo technologijos ir dirba aukštos kvalifikacijos specialistai.Konsultacinė veikla – pramonės įmonių specialistų konsultavimas per slėnyje „Santaka“ veikiančio Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (NIVC) atvirąją prieigą vieno langelio principu. Centro mokslininkai ir tyrėjai turi kompetenciją išmaniosios aplinkos ir išmanaus būsto sistemų kūrimo ir modeliavimo, daiktų ir paslaugų interneto, įterptinių sistemų modeliavimo ir kūrimo, agentinių ir daugiaagenčių sistemų, dirbtinio intelekto ir sprendimų priėmimo, formalaus modeliavimo srityse bei turi didelę patirtį projektuojant, kuriant ir diegiant įvairius informacinių technologijų sprendimus. Šiuo metu centras vykdo H2020 projektą InnoITeam, kurio pagrindu steigiamas Baltijos šalių regiono IRT daiktų interneto kompetencijos centras. Centre veikia – išmaniųjų sistemų laboratorija, daiktų interneto technologijų laboratorija, daiktų interneto paslaugų kūrimo laboratorija, sistemų projektavimo ir prototipų laboratorija. http://kompsistemos.ktu.edu

Tyrimų tematikos:

 1. Realaus laiko sistemos
 2. Daiktų ir paslaugų internetas
 3. Išmanieji namai• Intelektualiosios būsto paslaugos
 4. Daugiaagentės sistemos
 5. Minkštieji skaičiavimai (soft computing) miglotoji ir verbaline logika, sprendimų priėmimo sistemos
 6. Skaitmeninių signalų apdorojimas
 7. Skaitmeninė televizija ir e-turinys
 8. Sistemų integracijos spendimai
 9. Žmogaus ir kompiuterio sąveika
 10. Kognityviosios sistemos
 11. Aiškintinis dirbtinis intelektas

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Informacinės ir ryšių technologijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Sukurti išradimai ir technologijos

 

Teikiamos paslaugos