Mokslo grupė - Daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavimas, tyrimai ir taikymas

Grupės misija – vystyti tyrėjų mokslinės bei studijų veiklos kultūros augimą daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų formavime bei taikyme, integruojant fundamentalias fizikos ir medžiagų inžinerijos žinias ir tarptautinę patirtį, pritaikant ir plėtojant šiuolaikinius tyrimo metodus ir naujausias technologijas, akcentuojant tyrimų bei akademinės veiklos kokybę, naujų talentų pritraukimą.

Grupės vizija – auganti tyrėjų komanda, vykdanti pasauliniu mastu ambicingus mokslinius tyrimus daugiafunkcinių plonų struktūrų ir nanokompozitų srityje, aktyviai dalyvaujanti projektinėje veikloje, užtikrinanti mokslinėmis žiniomis grįstas studijas, siūlanti aukštųjų technologijų verslo įmonių problematiką bei naujausias mokslines tendencijas atliepiančias baigiamųjų darbų ir disertacijų tematikas.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Tyrimų kryptys
Dirbtinis intelektas ir robotika
Funkcinės medžiagos ir technologijos
Tvari energetika
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos