Mokslo grupė - Dirbtinis intelektas, duomenų analitika ir modeliavimas

Vizija - Dirbtinio intelekto, duomenų analitikos ir modeliavimo mokslo grupė – matematikos taikymo įvairiose mokslo srityse ir ūkio šakose lyderis ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, patikimas ir žinomas mokslo bei verslo įstaigų partneris nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Dirbtinio intelekto, duomenų analitikos ir modeliavimo mokslo grupės misija – vykdyti taikomuosius, su matematika susijusius tyrimus, tarpdisciplininius nacionalinius ir tarptautinius mokslo projektus, kurti naujus metodus, modelius ir technologijas, teikti analizės ir kitas paslaugas, tenkinant valstybės poreikius; sudaryti sąlygas jaunųjų mokslininkų įsitraukimui į esamus mokslo pogrupius ar jų tapimui naujų mokslo pogrupių iniciatoriais ir lyderiais. Tai grupė, dalyvaujanti visose studijų pakopose ir teikianti paslaugas Lietuvos ir tarptautiniams ūkio subjektams.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Pramonės transformacija
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Informacinės ir ryšių technologijos
Išmanusis, netaršus, susietas transportas
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Dirbtinis intelektas ir robotika
Informacinės ir ryšių technologijos
Taikomoji matematika
Tvari energetika
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

Diabetinės inkstų ligos prognozės technologijos testavimas

(Studentų gebėjimų ugdymas mokslinėse vasaros praktikose)

2018

Smulkaus verslo kreditingumo vertinimo tyrimas, pagal bankinių transakcijų duomenis

(Investigation how effective is bank transaction data at predicting the credit risk of Small Businesses)

2018 – 2019
 

Teikiamos paslaugos