Mokslo grupė - Elektros ir energetikos sistemosPagrindinis dėmesys skiriamas elektros sistemų patikimumui ir apsirūpinimo energija saugumui, energijos rinkai, išmaniųjų technologijų kūrimui, atsinaujinančių šaltinių ir paskirstytos generacijos energijos sistemų vystymui bei jų integravimui į energetikos sistemas.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Tyrimų kryptys
Tvari energetika
 

Tyrėjai

 

Projektai