Mokslo grupė - Išmaniosios edukacinės technologijos ir jų taikymas

Moksliniai tyrimai vykdomi išmaniųjų technologijų taikymo edukaciniame kontekste. Tyrinėta mokymosi objektų kūrimas mokymosi objektų kontekstinis modeliavimas, bei kūrimo adaptavimo ir paieškos semantiniame tinkle procesų integralumas, naujų modelių edukacijai taikymas. 

Tyrimų tematikos:

  1. Mokymosi turinio kūrimo technologijos ir metodai 
  2. Edukacinių platformų kūrimas ir adaptavimas
  3. Edukaciniai modeliai ir jų taikymas
  4. Išmaniosios edukacinės technologijos švietimui

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Edukacinės aplinkos ir technologijos
Skaitmeninė kultūra ir medijos
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Mokslo projektai