Mokslo grupė - Kalba ir technologijos

Mokslo grupės tikslas – vystyti kalbos ir technologijų, t. y. mašininio vertimo, vertimo atminčių, lokalizacijos, kalbos apdorojimo, atpažinimo ir kitų įrankių, sąveikos bei jų poveikio visuomenei mokslinius tyrimus tarpdisciplininiame mokslo ir studijų kontekste.

 

MTEPI veiklos prioritetai Išmanūs miestai ir atsparios bendruomenės
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė
Tyrimų kryptys
Dirbtinis intelektas ir robotika
Organizacijų vystymas
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos